TLZ202 Matematik IV

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ202
Ad Matematik IV
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. AYŞE ÇOBANKAYA


Dersin Amacı

Bu derste temel lineer cebir bilgileri verilerek, vektörler, matrisler ve vektör uzayları ile ilgili altyapının oluşturulması hedeflenmiştir ve öğrencilere soyut düşünme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Lineer denklem sistemleri, matrisler, determinant kavramı. Vektörler ve vektör uzayları, alt vektör uzayları, taban ve boyut bulma, lineer dönüşümler, matrislerini öz değerleri ve özvektörleri

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Kolman, B.(1995). Uygulamalı Lineer Cebir, Palmeyayıncılık.

Notlar

Kolman, B.(1995). Uygulamalı Lineer Cebir, Palmeyayıncılık.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Lineer Denklem Sistemleri
ÖÇ02 Matris İşlemlerini yapar.
ÖÇ03 Özel tipteki Matrisleri tanır.
ÖÇ04 Gauss Yoketme ve Gauss Jordan İndirgemesi ile sistemlerin çözer.
ÖÇ05 Bir matrisin tersini bulur.
ÖÇ06 Determinant hesaplar ve Determinant Özelliklerini bilir.
ÖÇ07 Cramer Sistemiyle Lineer Sistemleri Çözer.
ÖÇ08 Kofaktör ve Bir Matrisin Eki kullanarak matris tersi bulur.
ÖÇ09 Matrislerin benzerliğini bilir.
ÖÇ10 Vektör Uzayları, Düzlemde ve Uzayda Vektörleri bulur.
ÖÇ11 Lineer geren uzayı bulur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Lineer Denklem Sistemleri ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Matris İşlemleri ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Özel tipteki Matrisler ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Gauss Yoketme ve Gauss Jordan İndirgemesi ile sistemlerin çözümü ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Bir matrisin tersini bulma ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Determinant hesaplama ve Determinant Özellikleri ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Cramer Sistemiyle Lineer Sistemleri Çözme ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kofaktör ve Bir Matrisin Eki kullanarak matris tersi bulma ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Benzerlik ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 LU ayrışımı ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Vektör Uzayları, Düzlemde ve Uzayda Vektörler ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Alt vektör Uzayları ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Lineer geren uzayı bulmak ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Vektörlerin lineer bağımlılık ve bağımsızlığı ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS