TLZ301 Termodinamik

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ301
Ad Termodinamik
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA


Dersin Amacı

Dersin amacı öğrenciyi, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarının her türlü mühendislik uygulamalarına efektif olarak hazırlamaktır.

Dersin İçeriği

Kavram ve tanımlar. Saf madde ve P-v-T özellikleri. İş ve ısı. Hal ve hal değişimi. Sanki dengeli hal değişimleri. Isı, iş ve kütle ile enerji geçişi. Kapalı ve açık sistemler için Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji, entalpi ve özgül ısılar. Kapalı ve açık sistemler için Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Sürekli akışlı açık sistemler. Zamanla değişen açık sistemler. Kullanılabilirlik ve tersinmezlik.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Çengel Y. A., Michael A. Boles, Termodinamik Mühendislik Yaklaşımıyla 7. Baskı, 2012

Notlar

Mühendislik Termodinamik Kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Termodinamik yasalarını anlayabilme
ÖÇ02 Mühendislik problemlerinde Termodinamik yasalarını uygulayabilme becerisi
ÖÇ03 Termodinamiğin diğer mühendislik disiplinlerle ilişkisini kavrayabilme
ÖÇ04 Maddelerin fiziksel özelliklerini bulabilme veya hesaplayabilme
ÖÇ05 Karmaşık mühendislik problemlerini çözebilme becerisi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Termodinamiğe giriş, temel kavram ve tanımlar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Enerji ve iş kavramları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Termodinamiğin birinci kanunu Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Termodinamik özellikler ve hesaplanması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Kontrol hacim ve enerji analizi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Saf madde kavramı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının gösterimi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kapalı sistemler için Termodinamiğin birinci yasası Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Kapalı sistemler için genel enerji dengesi bağıntısının geliştirilmesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Termodinamiğin birinci kanunu, enerjinin korunumu ilkesinin açık sistemlere ve kontrol hacimlerine uygulanması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sürekli akışlı sistem problemlerinin çözümü Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Termodinamiğin ikinci yasası Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Isıl enerji depoları, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, ısı makineleri, soğutma makineleri ve ısı pompaları kavramları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Tersinir ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutma makineleri için ısıl verimler ve etkinlik katsayıları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS