TLZ307 Konfeksiyon Teknolojisi

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ307
Ad Konfeksiyon Teknolojisi
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Konfeksiyon Teknolojisi ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazanmak, konfeksiyonda üretim basamaklarını ve temel işlemleri tanıtmak, konfeksiyon teknolojisi kalite kontrolu hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Hazır giyim ve konfeksiyonda işlem basamakları. Pastal planı. Serim yöntemleri ve serim makinaları. Kesim yöntemleri ve kesim makinaları. Dikişe hazırlık. Dikiş türleri, düz dikiş makinaları, dikiş oluşturan elemanlar. Overlok, çift iğne, zincir dikiş makinaları ve dikiş otomatları. Giysilere dikim sonrası uygulanan son işlemler. Fiksaj ve ütü bölümü, kullanılan teknolojiler. Konfeksiyonda kalite kontrolü. Seçilmiş giysilerde üretim. Konfeksiyonda paketleme ve sevkiyat

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., Konfeksiyon Teknolojisi Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, 2021

Notlar

Konfeksiyon teknolojisi ile ilgili web adresleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hazır giyim hakkında genel bilgi kazanır
ÖÇ02 Pastaldan paketlemeye giysi üretim işlemlerini öğrenir
ÖÇ03 Giysi kalite kontrolü hakkında temel bilgileri öğrenir
ÖÇ04 Kesim Makinaları hakkında bilgi kazanır
ÖÇ05 Dikiş işlemi ve dikiş makinaları ile ilgili işlemleri öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ülkemizde konfeksiyonun mevcut durumu. Konfeksiyonun tanımı, tarihçesi. Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Tasarım, kreasyon, moda, marka kavramları. Türk modacıları Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Giysi tasarımında önemli kavramlar ( renk, doku, uyum, denge, bütünlük, ritim) Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Giysilerde farklı tasarım örnekleri, artistik çizim, model tanımlamaları, kalıp hazırlama, ölçü yerleri hakkında gerekli bilgiler Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Hazır giyim üretiminde kalıp hazırlama yöntemleri, giyimde kalıp elde etme teknikleri Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Temel etek kalıbı çıkarma ve minyatür kalıp çizimi (uygulama dersi) Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
7 Serim planı. Serim türleri. Kesim. Kesim türleri ve makinaları. Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konfeksiyon Teknolojisi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Hazır giyimde CAD/CAM sistemleri Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Dikiş türleri, düz dikiş makinaları, dikiş oluşturan elemanlar Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Dikiş makinaları, Overlok, çift iğne, zincir dikiş makinaları ve dikiş otomatları Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Bir hazır giyim ürününün üretiminin değerlendirilmesi (erkek gömleği ve denim pantolon örnek olarak seçilmiştir. Videodan gösterilerek anlatılacaktır) Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Giysilere dikiş sonrası ütü öncesi uygulanan son işlemler. Fiksaj ve ütü bölümü, kullanılan teknolojiler. Paketleme ve sevkiyat Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Laboratuvarda kesim ve dikiş uygulamaları (uygulama dersi) Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Hazır giyimde kalite kontrol, Hazır giyimde iş sağlığı ve güvenliği, uygulamalı ders Konfeksiyon Teknolojisi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konfeksiyon Teknolojisi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konfeksiyon Teknolojisi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS