MK224 Kalite Yönetim Sistemleri

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK224
Ad Kalite Yönetim Sistemleri
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri , uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir

Dersin İçeriği

Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, OHSAS 18001, SA:8000 Standartları

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Kalite Güvence Standartları, Prof.Dr. İrfan ÇAĞLAR, yrd.Doç.Dr. Sabiha KILIÇ, Toplam Kalite Yönetimi- Orhan KÜÇÜK

Notlar

Öğretim elemanı ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve unsurlarını tanımlar
ÖÇ02 Kalite guruplarını ve kaliteye katkılarını açıklar
ÖÇ03 Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini tanır
ÖÇ04 Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarını izah eder
ÖÇ05 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını yorumlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular. 2
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kalite kavramı ve genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite gurupları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Proses Yaklaşımı, Sürekli iyileştirme (Kaizen)) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri (Liderlik, Toplam Katılım) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Tedarikçiler ve İşbirliği, Müşteri Odaklılık) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 TKY Uygulama Adımları, Kalite(sizlik) Maliyeti Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Toplam Verimli Bakım Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaştırmanın önemi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 İş Güvenliği ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 SA:8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 TS-EN-ISO 27000 Bilgi Yönetimi Standardı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS