PGÖ806 Öğretim ve Program Değerlendirme

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ806
Ad Öğretim ve Program Değerlendirme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MEMET KARAKUŞ


Dersin Amacı

Öğretim tasarım modelleri ile program değerlendirme modellerini incelemek ve bu konularda eğitsel uygulamalar yapmak.

Dersin İçeriği

Dersin içeriği genel olarak öğretim ve program değerlendirme modelleri üzerine kuruludur. Öğretim programı, öğretim tasarımı ve değişim süreci, öğretim tasarım teorileri, öğretim programı ve değerlendirme arasındaki ilişki ve program değerlendirme modelleri dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Airasian, Peter W. (1994). Claaroom Assessment. McGraw-Hill International Editions. Education Series. USA.

Notlar

Veri tabanları, konuyla ilgili ulusal /uluslar arası makaleler, tezler, araştırma raporları, kongre kitapları, dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğretim ve program değerlendirmeyle ilgili temel kavramları açıklar.
ÖÇ02 Öğretim sürecinin bilimsel olarak yapılmasında ölçme ve değerlendirmenin rolünü takdir eder.
ÖÇ03 Öğretim tasarımının özelliklerini açıklar.
ÖÇ04 Eğitim alanında kabul gören öğretim tasarım teorilerini bilir.
ÖÇ05 Derste gördüğü öğretim tasarım teorilerini karşılaştırır.
ÖÇ06 Derste gördüğü öğretim tasarım teorilerinden birine göre bir dersin öğretimini planlar.
ÖÇ07 Program değerlendirmenin özelliklerini açıklar.
ÖÇ08 Program değerlendirme modellerini tanır.
ÖÇ09 Derste gördüğü program değerlendirme modellerini karşılaştırır.
ÖÇ10 Derste gördüğü program değerlendirme modellerinden birini kullanmaya yönelik bir ölçme aracı geliştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 4
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 2
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 2
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Öğretim ve programa giriş Öğretim ve programl ilgili makalelerin okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Öğretim Tasarım Teorisi Öğretim tasarım teorisiyle ilgili makalelerin okunması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
3 Kavram Olarak Öğretim Tasarımı Öğretim tasarımıyla ilgili kavram haritasının hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Öğretim Tasarımı Modelleri Öğretim tasrımı modellerinin incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
5 Öğretim Programının Değerlendirmesiyle ilgili Temel Kavramlar Öğretimin değerlendirmesiyle ilgili makalelerin okunması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
6 Amaca Dayalı Program Değerlendirme Modelleri Amaca dayalı program değerlendirme modellerinin incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
7 Yönetime/Sisteme Dayalı ve Uzman odaklı Program Değerlendirme Modelleri Yönetime dayalı ve uzman odaklı program değerlendirme modellerinin incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Ara sınav Derste yapılan çalışmalar için portfolyo oluşturulması Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
9 Katılımcı odaklı program değerlendirme modelleri. Katılımcı odaklı değerlendirme modellerinin incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Tüketici odaklı program değerlendirm Tüketici odaklı değerlendirme modellerinin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Program Değerlendirme Standartları Türkiyedeki değerlendirme standartlarının araştırılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Öğretim ve program değerlendirme uygulamaları 1 Değerlendirmesi yapılacak bir ünitenin belirlenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
13 Öğretim ve program değerlendirme uygulamaları 2 Değerlendirmede kullanılacak ölçme aracının hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
14 Öğretim ve program değerlendirme uygulamaları 3 Ölçme aracının uygulanması. Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Öğretim ve program değerlendirme uygulamaları 4 Elde edilen sonuçların raporlaştırılması. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl sonu sınavları Derste yapılan çalışmalar için portfolio oluşturulması. Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Portfolyo hazırlamak. Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 23 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS