EMG43701 Pazarlama Yönetimi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43701
Ad Pazarlama Yönetimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HİLAL İNAN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, pazarlama teori ve uygulamalarının temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.

Dersin İçeriği

Bu ders, pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tüketici davranışları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yok

Kaynaklar

Pazarlama İlkeleri, Prof. Dr. İsmet MUCUK, Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, Prof. Dr. Serap ÇABUK, Prof. Dr. Mehmet İ. YAĞCI

Notlar

Güncel makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Pazarlamanın işletmedeki stratejik rolünü tanımlar.
ÖÇ02 Pazarlamada kullanılan modern analitik teknikleri ve kavramları kullanır.
ÖÇ03 Stratejik pazarlama planlaması için gerekli değerlendirmeleri yapar.
ÖÇ04 Profesyonel düzeyde rapor yazabilir ve etkili görsel-sözel sunum yapar.
ÖÇ05 Pazarlama alanındaki küresel alan yazını takip eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar. 5
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder. 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir. 4
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir. 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 3
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir.
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlaması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Pazarlama Çevresi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Tüketici Davranışı Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Rol Oynama
5 Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Hedef Pazar ve Pazar Bölümleme Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Ürün, Hizmet Pazarlaması ve Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Reklam ve Halkla İlişkiler Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Fiyatlandırma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Küresel Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Online Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS