RESS800 Seminer (Z)

8 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RESS800
Ad Seminer (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Seminer
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ÇAPAR


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek ilgili kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgilerden belirli sonuçlara ulaşması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders bir araştırma konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, rapor hazırlama, çalışma sunumunu içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur.

Kaynaklar

Rita L. Irwin ve Diğ. A/R/Tography: Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. John W. Creswell, Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. John W. Creswell, Nitel Araştırma Yöntemleri. Robert A. Day, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? Yazım Türk Dil Kurumu Yayınları, Yazım Klavuzu. KlavuzuNimet Keser, Sanat tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri. Nimet keser, sanat Sözlüğü. Ernst Gombrich, Sanatın Öyküsü, Oktay Aslanapa,Türk Sanatı. John Berger, Görme Biçimleri. Şener Büyüköztürk ve Diğr. Eğitimde Bilimsel araştırma Yöntemleri

Notlar

Sanat tarihine, sanat eleştirisine ve sanat eğitimine ilişkin tüm kitap, tezler ve makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Derinlemesine incelemek istediği konuyu belirler.
ÖÇ02 Seçilen seminer konusuyla ilgili kaynakları inceler.
ÖÇ03 Kaynaklardan elde ettiği bilgileri belirli boyutlar çerçevesinde sentezler.
ÖÇ04 Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 3
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 3
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 4
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Seminer konusunun belirlenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Kaynaklara ulaşma ve inceleme I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme III Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Kaynaklara ulaşma ve inceleme IV Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Kaynaklara ulaşma ve inceleme V Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Bilgilerin analiz edilmesi I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Bilgilerin analiz edilmesi II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Bilgilerin analiz edilmesi III Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Yorum ve tartışma kısmının yazılması I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Yorum ve tartışma kısmının yazılması II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Yorum ve tartışma kısmının yazılması III Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Sonuç ve önerilerin yazılması Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Sonuç ve önerilerin yazılmasının tamamlanması Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi, Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi, Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 13 182
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 3 3
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 189
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,56
AKTS 8 AKTS