RES834 Grafik Tasarımda Yeni Üretim Biçimleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES834
Ad Grafik Tasarımda Yeni Üretim Biçimleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ÖZGÜR AKTAŞ


Dersin Amacı

Grafik tasarım ürünlerinde geleneksel üretim biçimlerinden farklı olarak, sunum şekliyle şok ve provoke edici, düşündürücü yada sorgulayıcı ürünler üretebilmesi amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği

Grafik tasarımda geleneksel üretim biçimleri, grafik tasarım ürünlerinin sunum biçiminin hedef kitle açısından önemi, yeni üretim biçimleri

Dersin Ön Koşulu

Ders ön koşulu yoktur.

Kaynaklar

1. Graphic Design Theory: Readings from the Field (Design Briefs), Helen Armstrong, 2009. 2. Graphic Design: The New Basics, Ellen Lupton - Jennifer Cole Phillips, 2008. 3. Designing Information: Human Factors and Common Sense in Information Design, Joel Katz, 2012. 4. Crisp: Notes on Graphic Design and Visual Communication, Gregg Berryman, 1990. 5. The Elements of Graphic Design (Second Edition), Alex W. White, 2011. 6. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data, Stephen Few, 2006. 7. The New Graphic Design School: A Foundation Course in Principles and Practice, David Dabner - Sheena Calvert - Anoki Casey, 2009. 8. Infographics: The Power of Visual Storytelling, Jason Lankow - Josh Ritchie - Ross Crooks, 2012. 9. Design for Communication: Conceptual Graphic Design Basics, Elizabeth Resnick, 2003. 10. Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphics that People Understand, Connie Malamed, 2011.

Notlar

Grafik tasarım alanına dair kuramsal makale ve tartışmaların, haberlerin, üretim görsellerinin bulunduğu türkçe ve yabancı online kaynakçalar.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Görsel düşünmeyle ilgili yeni önermeler sunabilmesi
ÖÇ02 Güncel Sanatla iletişim kurabilmesi
ÖÇ03 Grafik tasarımın yaşamın birçok kesitindeki disiplinler arası uygulanabilirliğini bilmesi
ÖÇ04 Farklı yönelimler için sınırsız düşünebilmesi, üretebilmesi ve deneyimleyebilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 5
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tanışma. Dersle ilgili kısa bilgi. Dönem akışına uygun -eski- projelerin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 2.Uygulama projesi konseptinin nasıl yapılandırılacağına dair öğrenciyle birebir çalışma. 2.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Proje Temelli Öğrenme
3 3.Uygulama projesi için taslak önerileri. 3.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Gösteri
4 4.Taslak üzerinde çalışma ve Rapor üzerinde kritik. 4.Tasarım değerlendirilmesinde çıkacak olası sorunlara karşılık benzer proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
5 5.Taslak üzerinde çalışma ve Rapor üzerinde kritik. 5.Tasarım değerlendirilmesinde çıkacak olası sorunlara karşılık benzer proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
6 6.Taslak üzerinde çalışma ve Rapor üzerinde kritik. 6.Tasarım değerlendirilmesinde çıkacak olası sorunlara karşılık benzer proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
7 7.Araştırma Raporu Teslimi 7.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
9 9.Taslak üzerinde olgunlaştırma çalışmaları. 9.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 10.Olgunlaşan tasarım üzerinde çalışmalar. 10.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 11.Tasarımın son şekli için alternatifler. 11.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
12 12.Tasarımın son şeklinin seçilmesi. 12.Yazılı ve görsel kaynaklar. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 13.Tasarımın son şekli üzerinde kritik. 13.Tasarım değerlendirilmesinde çıkacak olası sorunlara karşılık benzer proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 14.Tasarımın son şekli üzerinde kritik. 14.Tasarım değerlendirilmesinde çıkacak olası sorunlara karşılık benzer proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 15.Uygulama projesinin sonlandırılması ve kiritik yapılması. 15.Tasarım değerlendirilmesinde çıkacak olası sorunlara karşılık benzer proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS