RES820 Analitik Desen II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES820
Ad Analitik Desen II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER TİRE


Dersin Amacı

Sanatsal kimliklerin oluşmasına yönelik, değişik anlatım biçimlerinde farklı teknik ve malzemelerle uygulama çalışmaları yapmak ve sanat tarihinde yer alan ürünlerin konu-kavram-teknik, biçim-içerik açısından kuramsal analizleri yapılarak, kavramsal düşünme biçimi içinde kendine özgü sanatsal bir dil yaratır.

Dersin İçeriği

Bu Atölye dersi öğrencinin lisans döneminde edindiği sanatsal donanımı, daha bilinçli bir şekilde kullanmasına olanak sağlayacak çalışmayı içerir. Öğrencinin bilgi birikimine, becerilerine, yaratıcı bir boyut kazandırması amacıyla bu ders bir proje ile desteklenerek sürdürülür. Resmin temel verileriyle (renk, biçim, kompozisyon vd.)bireyin özgün sanatsal bir dile ulaşması amaçlanır.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

Çizgi ve Eller-YKY yayınları

Notlar

Sanatçı defterleri-YKY yayınları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanır.
ÖÇ02 Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
ÖÇ03 Sanatın üretim ve öğretim süreç.lerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır
ÖÇ04 Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur. 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Boya deseninin incelenmesi ve boya çalışmalarında çizginin aktif gücü Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 Deneysel çalışmalar-1 Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
3 Deneysel çalışmalar-2 Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
4 Anatomik yapı üzerine leke ve çizgi araştırmaları Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
5 Deneysel çalışmalar-3 Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
6 Deneysel çalışmalar-4 Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
7 Figürden yola çıkarak çizgisel soyutlama çalışmaları Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Deneysel çalışmalar, araştırmalar ve kaynaklardan inceleme Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
10 Deneysel çalışmalar,çizgisel kompozisyon araştırmaları Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
11 Ele alınan konunun çizgisel yazımı Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
12 Sanatçı psikolojisinin çizgi karakterine yansımasının incelenmesi Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
13 Çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi ve değişik desen anlayışlarının kaynaklardan incelenmesi-1 Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
14 Çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi ve değişik desen anlayışlarının kaynaklardan incelenmesi-2 Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
15 Ürünlerin seçimi ve incelenmesi Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS