RES815 Sanat Eğitiminde Çağdaş Sanat Odaklı Etkinlikler I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES815
Ad Sanat Eğitiminde Çağdaş Sanat Odaklı Etkinlikler I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ÇAPAR


Dersin Amacı

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan çağdaş sanat akımları ve hareketlerinin okul öncesinden yükseköğretime kadar ve yaygın eğitimi de kapsayacak şekilde ele alınmasını ve söz konusu akım ve hareketlere bağlı olarak uygulamalar yapılmasını ve bu alanda bir temel oluşturmayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Ders, 20. yüzyılın başından günümüze sanattaki gelişmeleri akım ve hareket merkezli ele alarak yüksek öğretim öncesi okullardaki sanat eğitimi derslerine yönelik etkinlik oluşturmayı içerir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1940'tan Günümüze Sanat. Jonathan Fineberg Sanat Kültür Yaratıcılık Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi Öğretimi. Olcay Tekin Kırışoğlu

Notlar

Dersin diğer kaynakları bulunmamaktadır.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Görsel sanatlar dersi programını bilir.
ÖÇ02 Çağdaş sanat akımlarının bilgisine sahip olur.
ÖÇ03 Farklı yaş gruplarının sanatsal gelişim özelliklerinin bilgisine sahip olur.
ÖÇ04 Çağdaş sanat akımlarının sanat eğitimi sürecinde kullanılmasına yönelik beceri geliştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 1
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 2
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 2
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 2
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir. 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 2
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır. 2
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Çağdaş sanatın tarihi hazırlayan nedenler Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
2 Çağdaş sanatın bağlamları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
3 Çağdaş sanatın formları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
4 Resim, karışık teknik ve hetykel Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
5 Fotoğraf, film, video ve dijital medya Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
6 Performans Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
7 Enstalasyon Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Arazi ve Çevre Sanatı Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 İlkokul görsel sanatlar ders programı Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
11 İlkokul görsel sanatlar dersinde çağdaş sanat odaklı etkinlikler Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
12 ilkokul görsel sanatlar dersine yönelik çağdaş sanat odaklı etkinlik planlama Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
13 Ortaokul görsel sanatlar dersinde çağdaş sanat odaklı etkinlikler Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
14 Ortaokul görsel sanatlar dersine yönelik çağdaş sanat odaklı etkinlik planlama Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
15 Genel değerlendirme Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 8 32
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS