RES801 Sanat Eserleri İnceleme I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES801
Ad Sanat Eserleri İnceleme I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BİRNUR ERALDEMİR


Dersin Amacı

Bu derste, farklı dönem ve biçemlerde üretilmiş olan sanat eserlerinin sanat kuramları bağlamında analiz edilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği

Bu derste farklı sanat tanımları, kuramları ve bu kuramlar bağlamında farklı sanat biçemleri ve ürünleri incelenir.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersin ön koşulu yoktur.

Kaynaklar

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Sanat Felsefesi, Doğu Batı Yayınları Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları Noel Carroll, Sanat Felsefesi - Çağdaş Bir Giriş, Ütopya Yayınevi R. G. Collingwood, Kısaca Sanat Felsefesi, Bilgesu Yayınları Mihail Lifşits, Marx’ın Sanat Felsefesi, Fol Kitap

Notlar

Sanat Katalogları İnternet erişim kaynakları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sanat tanımlarının tarihsel süreç içindeki değişimini bilir ve açıklar
ÖÇ02 Sanat kuramlarını bilir ve açıklar
ÖÇ03 Bir sanat ürününün temsil ettiği sanatsal eğilimi anlar ve tanımlar.
ÖÇ04 Bir sanat ürününü biçim ve içerik olarak çözümler.
ÖÇ05 Sanat hareketlerini ve bu hareketi hazırlayan nedenleri ve sonuçları açıklar.
ÖÇ06 Modern ve postmodern literatürün öne çıkan kavramlarını bilir ve yazılı sözlü anlatımlarda kullanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 5
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur 2
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 2
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders içeriğinin açıklanması Kaynak metinlerin belirlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Tarihsel süreç içinde Sanat nedir sorusuna verilen yanıtlar, oluşan farklı görüşler İçeriğe uygun metinlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Sanatçı ile yapıt ilişkisi İçeriğe uygun metinlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Yapıt ile alımlayıcı ilişkisi İçeriğe uygun metinlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Sanatçı yapıt, alımlayıcı ve toplum merkezli yaklaşım biçimleri. İçeriğe uygun metinlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Sanatçı Merkezli Yaklaşımlar İçeriğe uygun metinlerin ve sanat eserlerinin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Sanatçı merkezli yaklaşım ve Anlatımcı Kuram. Duyusal ve sezgisel bilgi İçeriğe uygun metinlerin ve sanat eserlerinin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Sanatçı merkezli yaklaşım ve Anlatımcı Kuram. Duygusal aktarım İçeriğe uygun metinlerin ve sanat eserlerinin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Yapıt merkezli yaklaşımlar, Yansıtma Kuramı İçeriğe uygun metin ve görsel incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Yansıtma Kuramı. Sanat görüngü dünyasını yansıtır. İçeriğe uygun metin ve görsel incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Soru-Cevap
12 Yansıtma Kuramı. Sanat geneli yada özü yansıtır İçeriğe uygun metin ve görsel incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri
13 Yansıtma Kuramı. Sanat gerçeği yansıtır İçeriğe uygun metin ve görsel incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Tartışma
14 Yapıt merkezli yaklaşım. Biçimci Sanat Kuramı İçeriğe uygun metin ve görsel incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Soru-Cevap
15 Yapıt merkezli bir yaklaşım. Yapıt dildir İçeriğe uygun metin ve görsel incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS