RES800 Uzmanlık Alan Dersi

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES800
Ad Uzmanlık Alan Dersi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Uzmanlik Alan
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ÇAPAR


Dersin Amacı

Öğrencinin teorik veya uygulamalı bir alanda, ilgisini yöneltiği konuya ilişkin en son bilgileri öğrenmesi ve ilgili literatüre güncel, orjinal ve faydalı bir katkı yapmasını sağlamak

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmasına rehberlik eden, tez projesi ile ilgili, öğrencinin bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlayan bir hazırlık dersidir.

Dersin Ön Koşulu

Bu ders için ön koşul yoktur

Kaynaklar

Rita L. Irwin ve Diğ. A/R/Tography: Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. John W. Creswell, Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. John W. Creswell, Nitel Araştırma Yöntemleri. Robert A. Day, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? Türk Dil Kurumu Yayınları, Yazım Klavuzu. Nimet Keser, Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri. Nimet Keser, Sanat Sözlüğü. Ernst Gombrich, Sanatın Öyküsü, Oktay Aslanapa,Türk Sanatı. John Berger, Görme Biçimleri. Şener Büyüköztürk ve Diğr. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Notlar

Öğrencinin seçtiği konuya ilişkin kaynak kitap ve makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Belirlenen bir konuda kapsamlı bir araştırma yürütür.
ÖÇ02 Belirlenen konuda ders ve/veya seminer verir.
ÖÇ03 Belirlenen konudaki en güncel akademik tartışmalara katılır.
ÖÇ04 Belirlenen konuda literatüre güncel, orijinal ve yaralı bir katkı yapar.
ÖÇ05 Bir konuda geleceğe dönük bir araştırma planı oluşturur.
ÖÇ06 Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
ÖÇ07 Akademik ve etik kuralları bilir ve gerekliliğini açıklar.
ÖÇ08 Tez konusunda detaylı bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 5
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur. 2
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 2
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme I. Temel kaynakların belirlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme II. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yol ve yöntemlerinin araştırılması Dersle ilgili kaynakların incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış kaynakları sınıflandırma I. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış kaynakları sınıflandırma II. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Kütüphane, internet üzerinden Kütüphane kaynaklarının ve internet kaynaklarının araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 Araştırlmasına ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesi. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Araştırmaya özgünlüğünü sağlayan argümanları belirleme Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Tezi ile ilgili güncel yaklaşım ve yöntemlerin yorumlanması Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Teorik çerçeve, yöntem ve temel eserler bağlamında genel değerlendirme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Tez çalışmasınin geçici planının hazırlanması, ana ve alt başlıklarının belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
14 Tez çalışmasının zaman-mekan sınırları ve geçici plan dahilinde okuma ve değerlendirme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
15 Rapor hazırlama ve sunma. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS