TİB878 Kıraat-Dil İlişkisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB878
Ad Kıraat-Dil İlişkisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ALİ TEMEL


Dersin Amacı

Kıraat ilminin Arap diliyle ilişkisini bütün yönleriyle ortaya koymak

Dersin İçeriği

1. Kıraat ve dil çalışmalarının ortaya çıkış süreci 2. Dil çalışmalarının kıraat ilmine etkisi 3. Kıraat ilminin dil çalışmalarına etkisi 4. Kıraat ve dil açısından lahn kavramı 5. Nahiv ilmini ilgilendiren yönleriyle kıraat ilmi 6. Sarf ilmini ilgilendiren yönleriyle kıraat ilmi 7. Lügat ilmini ilgilendiren yönleriyle kıraat ilmi 8. Kıraat tevcihinde dilsel verilerin kullanımı

Dersin Ön Koşulu

Zorunlu ve seçmeli dersleri almış olmak.

Kaynaklar

Yonis İnanç, Teşekkül Sürecinde Nahiv-Kıraat İlişkisi, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV), İstanbul 2016.

Notlar

Ezherî, Meâni'l-Kırâât; İbn Zencele, Hüccetü'l-Kırâât


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kıraat ve dil çalışmalarının ortaya çıkış süreci hakkında bilgi verir.
ÖÇ02 Dil çalışmalarının kıraat ilmine etkisini açıklar
ÖÇ03 Kıraat ilminin dil çalışmalarına etkisini açıklar
ÖÇ04 Kıraat ve dil açısından lahn kavramını açıklar
ÖÇ05 Nahiv ilmini ilgilendiren yönleriyle kıraat ilmini anlatır
ÖÇ06 Sarf ilminin kıraat ilmi ile ilişkisini açıklar
ÖÇ07 Lügat ilminin kıraat ilmi ile ilişkisini açıklar
ÖÇ08 Kıraat tevcihinde dilsel verilerin kullanımı hakkında bilgi verir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kıraat ve dil çalışmalarının ortaya çıkış süreci Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Kıraat ilminin dil çalışmalarına etkisi Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Kıraat ilminin Nahiv ilmine etkisi Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Kıraat ilminin sarf ilmine etkisi Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Kıraat ilminin lügat ilmine etkisi Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Kıraat ve dil açısından lahn kavramı Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Nahiv ilmini in verilerinin kıraatlerin değerlendirilmesinde kullanımı Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara sınav Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Sarf ilminin verilerinin kıraatlerin değerlendirilmesinde kullanımı Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Lügat ilminin verilerinin kıraatlerin değerlendirilmesinde kullanımı Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Kıraat tevcihinde dilsel verilerin kullanımı Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Kıraatlerin sıhhati bağlamında Arap diline uygunluk kriteri Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Lügavi tefsirlerde kıraatlere yaklaşım Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Dilbilimcilerin kıraat olgusuna yaklaşımı Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Kıraatlerde ictihadilik meselesinin kıraatlere yönelik dilbilimsel yaklaşımla ilişkisi Kaynaklardan belirtilen yerler okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS