TİB875 Kıraat-Tefsir İlişkisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB875
Ad Kıraat-Tefsir İlişkisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ALİ TEMEL


Dersin Amacı

Ayetlerin anlaşılması ve yorumlanmasına etki eden kıraat farklılıkları bağlamında kıraat-tefsir ilişkisini bütün yönleriyle ortaya koymak

Dersin İçeriği

1. Farklı kıraatlerin tefsir ilmindeki yeri 2. Tefsire etkisi bağlamında kıraatlerin tasnifi 3. Kıraat-tefsir ilişkisinde usul 4. Mütevatir kıraatlerin tefsire etkisi 5. Şaz kıraatlerin tefsire etkisi 6. Müdrec okuyuşların tefsire etkisi 7. Klasik tefsirlerde kıraat farklılıklarına yaklaşım

Dersin Ön Koşulu

Zorunlu ve seçmeli dersleri almış olmak.

Kaynaklar

Mehmet Ünal, Kur'an'ın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü, Fecr Yayınları, Ankara 2005.

Notlar

Mustafa Kılıç, Kıraat-Tefsir İlişkisi Zemahşerî Örneği, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV), İstanbul 2015.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Farklı kıraatlerin tefsir ilmindeki yerini kavrar
ÖÇ02 Tefsire etkisi bağlamında kıraatleri tasnif eder
ÖÇ03 Usule dair kıraat farklılıklarının kıraat-tefsir ilişkisindeki konumunu kavrar
ÖÇ04 Ferş-i hurûfa dair farklılıkların tefsir ile ilişkisini kavrar
ÖÇ05 Mütevatir kıraatlerin tefsire etkisini açıklar
ÖÇ06 Şaz kıraatlerin tefsire etkisini açıklar
ÖÇ07 Müdrec kıraatlerin tefsire etkisini ortaya koyar
ÖÇ08 Klasik tefsirlerin kıraat farklılıklarına yaklaşımına dair bilgi verir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kıraat farklılıklarının tasnifi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Farklı kıraatlerin tefsir ilmindeki yeri Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Anlam farklılaşmasına etki eden kıraatler Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Anlama doğrudan etki etmeyen kıraatler Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Usule dair kıraat farklılıklarında kıraat-tefsir ilişkisi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Ferş-i hurûfa dair farklılıklarda kıraat-tefsir ilişkisi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Mütevatir kıraatlerin tefsire etkisi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara sınav Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Şaz kıraatlerin tefsire etkisi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Müdrec kıraatlerin tefsire etkisi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Klasik tefsirlerde kıraat farklılıklarına yaklaşım Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Lügavi tefsirlerde kıraat farklılıklarından istifade Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Rivayet tefsirlerinde kıraat farklılıklarından istifade Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Dirayet tefsirlerinde kıraat farklılıklarından istifade Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Kıraat farklılıklarının fıkhi yorumlara etkisi Kaynaklardan belirtilen yerleri okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS