KM614 Elektrokimyasal Kinetik II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM614
Ad Elektrokimyasal Kinetik II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜRAY KILINÇÇEKER


Dersin Amacı

Elektrot kinetiği; temel elektrot kinetiği teorileri; Butler-Volmer eşitliği ve uygulamaları; aşırı gerilim; değişik yüklü ara yüzeylerle ilgili akım-potansiyel ilişkileri; dengede ve polarize olan elektrotlara kinetik kanunların uygulanması; araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Elektrot kinetiği; elektrot/elektrolit ara yüzeylerinde gerçekleşen yük transferi, simetri faktörü, temel elektrot kinetiği teorileri, Butler-Volmer eşitliği ve uygulamaları, aşırı gerilim, değişik yüklü ara yüzeylerle ilgili akım-potansiyel ilişkileri, dengede olan ve polarize olan elektrotlara kinetik kanunların uygulanması; teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

B.E. Conway, J.O M. Bockris, R.E. White, Modern Aspects of Electrochemistry No:32, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, ISBN 0-306-46916-2 (2002).

Notlar

P.H. Riger, Electrochemistry, This edition published by Chapman Hall One Penn Plaza New York, NY 10119, ISBN 0-412-04391-2 (1994)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Elektrot kinetiği kavrar. Örneklerle açıklar.
ÖÇ02 Temel elektrot kinetiği teorilerini açıklar.
ÖÇ03 Butler-Volmer eşitliğini gösterir.
ÖÇ04 Aşırı gerilimi saptar. Aşırı gerilim türlerini açıklar.
ÖÇ05 Yüklü ara yüzeylerle ilgili akım-potansiyel ilişkilerini tanımlar.
ÖÇ06 Dengede ve polarize olan elektrotları ayırt eder. Kinetik kanunları sıralar.
ÖÇ07 Kinetik kanunları sıralar. Örneklerle açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Elektrot kinetiği Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri
2 Elektrot/elektrolit ara yüzeylerinde gerçekleşen yük transferi Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
3 Simetri faktörü Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Temel elektrot kinetiği teorileri Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Butler-Volmer eşitliği ve uygulamaları Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Aşırı gerilim Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Değişik yüklü ara yüzeyler Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 Elektrot/elektrolit ara yüzeyler ve akım-potansiyel ilişkileri Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Polarize olan elektrotlara kinetik kanunların uygulanması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Polarize olmayan elektrotlara kinetik kanunların uygulanması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Ara yüzeylerin termodinamiği Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Termodinamik verilerin değerlendirilmesi, literatür çalışması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Difüzyon denetimli tepkimelerin termodinamiği, literatür çalışması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Aktivasyon denetimli tepkimelerin termodinamiği, literatür çalışması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarı yıl sonu sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS