KM578 İleri Elektrokimya II

8 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM578
Ad İleri Elektrokimya II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜLFEZA KARDAŞ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı elektrokimyasal sistemlerde arayüzeyde yük transferi ve ilgili teorileri kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Elektrot reaksiyonlarına giriş, arayüzeyde elektron transferi, elektrokimyasal reaksiyonlar, elektriksel alanda elektron transferi, aşırı gerilimde reaksiyon hızı, Butler-Volmer eşitliği, Polarize ve polarize olmayan arayüzeyler, elektrokimyasal denge koşullarında kinetik ve termodinamik yaklaşımlar, Nernst eşitliği, Butler-Volmer eşitliğinin bazı kantitatif özelliği, simetri faktörü, yarı iletkenlerde elektrot kinetiği, elektroliz, pil ve korozyon, aşırı gerilim ve metallerin elektrokatalitik özellikleri ile ilişkisi , H2 ve O2 aşırı gerilimleri, elektrokataliz ve uygulamaları.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Modern Electrochemistry, Fundamentals of Electrodics, Vol 2A, John O’M Bockris, Amulya K. N. Reddy, Maria Gamboa-Aldeco, Kluwer Academic, 2000

Notlar

Bilimsel Makale


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Arayüzeyeyde yük transferini kavrar.
ÖÇ02 Elektrot reaksiyonlarının kinetiğini kavrar.
ÖÇ03 Butler Volmer eşitliğini kavrar
ÖÇ04 Aşırı gerilim altında yük transferinin kinetiğini kavrar
ÖÇ05 Pil sistemlerini açıklar
ÖÇ06 Elektrokatalitik olayları açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Elektrot reaksiyonlarına giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Arayüzeyde elektron transferi, elektrokimyasal reaksiyonlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Aşırı gerilimde reaksiyon kinetiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Butler-Volmer eşitliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Polarize ve polarize olmayan arayüzeyler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Elektrokimyasal denge koşullarında kinetik ve termodinamik yaklaşımlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Nernst eşitliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Simetri faktörü Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Yarı iletkenlerde elektrot kinetiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Elektroliz, pil ve korozyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Aşırı gerilim ve metallerin elektrokatalitik özellikleri ile ilişkisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Elektrokataliz ve uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Elektrokataliz ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Elektroliz ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 4 8
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü (Saat) 212
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,48
AKTS 8 AKTS