KM040 Stereo Seçici Katalizözler ve Uyg.

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM040
Ad Stereo Seçici Katalizözler ve Uyg.
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BİLGEHAN GÜZEL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere katalizörü, çeşitlerini ve katalizörlerin nasıl işlediklerini kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Katalizörler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

İnorganik Kimya, Gary Miessler, Donald A. Tarr,2009 Palme Yayıncılık.

Notlar

İnternet


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kataliz ve katalizör tanımlarını açıklar.
ÖÇ02 Katalizör çeşitlerini sınıflandırır.
ÖÇ03 Stereo seçici katalizör dizaynlarında genel tanımları kavrar.
ÖÇ04 Homojen ve heterojen enantiyo seçici katalizör dizaynlarını kavrar.
ÖÇ05 Enantiyo seçici reaksiyon mekanizmalarını açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Katalize giriş Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Katalizör çeşitleri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Homojen katalizörler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Heterojen katalizörler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Nano katalizörler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Biyokatalizörler, enzimler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Stereo seçici katalizörler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Stereo seçici katalizör dizaynlarında genel kavramlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Hidrojenasyon ve hidroformilasyonda kullanılan enantiyo seçici seçici homojen katalizör dizaynları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Hidrojenasyon ve hidroformilasyonda kullanılan enantiyo seçici seçici heterojen katalizör dizaynları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Enantiyo seçici reaksiyon mekanizmaları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Enantiyo seçici hidrojenasyon ve hidroformilasyon reaksiyon mekanizmaları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Stereo seçici indirgenme yükseltgenme tepkimeleri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Stereo seçici katalizörlerin uygulama alanları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS