KM037 İleri Biyokimya I

6 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM037
Ad İleri Biyokimya I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SEYDE SEYHAN TÜKEL


Dersin Amacı

Canlının yapısında bulunan su,karbohidrat,aminoasit,peptid ve proteinler, enzimler, nükleik asit ve bunların oluşturduğu supra moleküllerin kimyasal yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğrenip, biyolojik işlevleri ile ilişkilendirebilme, biyokimyanın diğer anabilim ve bilim dallarıyla ilişkilendirilebilmesinin temelini oluşturabilme ve biyokimyanın araştırma ve uygulama alanlarına olan ilgiyi artırabilmek

Dersin İçeriği

Biyokimyaya giriş, Hücreler, Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite, Su ve yaşamsal önemi, Amino asitleri ve peptidler, Proteinler, Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri, Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin), Enzimler, Enzim kinetiği, Karbohidratlar ve glikobiyoloji, Lipidler, Biyolojik zarlar ve taşınma, Nükleotidler ve nükleik asitler

Dersin Ön Koşulu

Kaynaklar

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hücrenin yapısını ve işlevini kavrar
ÖÇ02 Su ve suyun hayati önemini kavrar
ÖÇ03 Aminoasit, protein, karbohidrat, lipid ve nükleotid ve nükleik asitlerin moleküler yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini kavrar
ÖÇ04 Proteinlerin üç boyutlu yapısını ve uygulamalarını kavrar
ÖÇ05 Enzim katalizli reaksiyonların kinetiğini açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Biyokimyaya giriş Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Hücreler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Su ve yaşamsal önemi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Amino asitleri ve peptidler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Proteinler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin) Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Enzimler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Enzim kinetiği Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Karbohidratlar ve glikobiyoloji Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Lipidler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Biyolojik zarlar ve taşınma Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Biyolojik zarlar ve taşınma Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav