KM020 Transport Sistemleri

4 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM020
Ad Transport Sistemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜZİDE YÜCEBİLGİÇ


Dersin Amacı

Öğrencilere biyolojik zarların kimyasal yapısını kavratmak ve hücre zarı taşıma sistemlerinin önemi hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Hücre zarlarının bileşimi ve kimyasal yapıları, Biyolojik zarların işlevleri, Biyolojik zar modelleri, Zar lipidleri, Zar proteinleri, Zarlardan katı taşınması ve Pasif taşıma, Aktif taşıma, İyon kanalları, Makromoleküllerin taşınması, Reseptörler, Biyolojik zarların izolasyon yöntemleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri David Nelson, Michael M. Cox, Palme Yayıncılık

Notlar

Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Biyolojik zarların kimyasal yapısını kavrar.
ÖÇ02 Biyolojik zarların işlevlerini ve zar modellerini kavrar.
ÖÇ03 Zarlardaki taşıma sistemlerini kavrar.
ÖÇ04 Zarlardaki iyon kanallarını kavrar.
ÖÇ05 Zarlardan makromoleküllerin taşınmasını kavrar.
ÖÇ06 Reseptörler ve taşımayı kavrar
ÖÇ07 Biyolojik zarların izolasyon yöntemlerini kavrar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücre zarlarının bileşimi ve kimyasal yapıları kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Biyolojik zarların işlevleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Biyolojik zar modelleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Zar lipidleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Zar proteinleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Pasif taşıma kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Aktif taşıma kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Önemli Aktif /Pasif Taşınma Örnekleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 İyon kanalları kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Makromoleküllerin taşınması kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Reseptörler kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Biyolojik zarların izolasyon yöntemleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Protein saflaştırması kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Ödev sunumu kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,52
AKTS 4 AKTS