KM013 Endüstriyel Su Hazırlama Teknikleri I

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM013
Ad Endüstriyel Su Hazırlama Teknikleri I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜLFEZA KARDAŞ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı suyun yapısı, özellikleri ve endüstriyel olarak kullanım için hazırlanmasını kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Suyun özellikleri, molekül yapısı, suyun faz diyagramı, konsantrasyonu ifade etme yönt., kütle konsantrasyonu, molar konsantrasyon, eşdeğerlik ve normalite vb. Su örneklerini alma, numune alma ilkeleri, fiziksel ve kimyasal deneyler, su hazırlama tekniklerine genel bakış, endüstriyel kuruluşlara göre ısıtma, soğutma ve kullanım sularının hazırlanma ilkeleri, suyun değişik pH larda iyonlar ile etkileşimleri (pH-pC eğrileri).

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Water Chemisry, V.L.Snoeyink and D.Jenkins, John Wiley Sons,New York-1980 Encyclopedia of water science, K. Lee Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, Thomson Gale, 2005

Notlar

Bilimsel Makale


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Suyun yapısı ve özelliklerinin kavrar.
ÖÇ02 Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.
ÖÇ03 Fiziksel ve kimyasal su analizlerini kavrar.
ÖÇ04 Su örnekleri almanın önemini kavrar.
ÖÇ05 Numune hazırlama tekniklerini kavrar.
ÖÇ06 Endüstride kullanılacak suyun hazırlanmasında önemli noktaları kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 1
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Suyun Yapısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
2 Suyun fiziksel özellikler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
3 Suyun kimyasal özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
4 Su faz diyagramları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
5 Su konsantrasyon ifadesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
6 Suyun değişik pH larda iyonlar ile etkileşimleri (pH-pC eğrileri) Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
7 Karbonat iyonu diyagramları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Su örnekleri alma Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
10 Suda fiziksel testler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
11 Suda kimyasal testler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Su hazırlama teknikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Isıtma, soğutma sistemleri için su kullanım ilkeleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Endüstriyel su hazırlanma ilkeleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
15 Sulu ortamda korozyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Book and internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS