KM002 Spektroskopik Yöntemlerle Org.Bilş.İnc.

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM002
Ad Spektroskopik Yöntemlerle Org.Bilş.İnc.
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ELİFE SULTAN GİRAY


Dersin Amacı

Moleküler spektroskopikyöntemlerle organikmoleküllerin yapısınının aydınlatılmasının öğretilmesi

Dersin İçeriği

IR, 13C NMR, 1H NMR ve Kütle Spektroskopisiyöntemleri ile organikmoleküllerin incelenmesi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Spectrometric Identification of Organic Compounds Robert M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle

Notlar

Spectroscopic Methods in Organic Chemistry Hesse–Meier–Zeeh, Thieme


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 spektroskopi tekniği kullanılarak organik bileşiklerin yapılarının nasıl aydınlatılacağını kavrar
ÖÇ02 kütle spektroskopisini uygular
ÖÇ03 kütle spektroskopisi ile molekül yapısını belirler
ÖÇ04 NMR ile yapı aydınlatmasını öğrenir
ÖÇ05 IR ile yapı aydınlatmasını öğrenir
ÖÇ06 MS yönteminin NMR ve IR ile yapı aydınlatmadaki katkısını açıklar
ÖÇ07 Kombine soruların çözümünü kavrar
ÖÇ08 MS yardımıyla bilinmeyen moleküllerin formülünü belirler


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Spektroskopive Moleküler spektroskopi nedir kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 Kütle spektroskopikyöntemi ile yapı nasıl belirlenir kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Kütle spektroskopikyöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Kütle spektroskopikyöntemi ile yapı tanımlanması kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 NMR spektroskopik yöntemi ile yapı nasıl belirlenir kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 NMR yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 Kütle spektroskopik yöntemi ve NMR spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav kitaplardan ve internetten yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Kütle spektroskopik yöntemi ve IR spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Kütle spektroskopik yöntemi ve IR spektroskopik yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 IR yöntemi ile yapı belirlenmesi üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
12 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 Farklı spektroskopikyöntemler kullanarak moleküler yapı tanımlanması kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Farklı spektroskopik yöntemler kullanarak moleküler yapı tanımlanması üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 Her üç yöntemi kullanarak moleküler yapı tanımlanması üzerine örnekler kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Soru çözümleri ile genel konu tekrarı kitaplardan ve internetten yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitaplardan ve internetten yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS