YLSÜS702 Seminer

6 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod YLSÜS702
Ad Seminer
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar ile ilgili bilgileri araştırma, derleme, rapor formuna getirme, sunum hazırlamanın öğretilmesi

Dersin İçeriği

Bir danışman gözetiminde çalışarak öğrenci tarafından belirlenen spesifik bir konunun araştırılması, sentezlenmesi ve analiz edilme sürecini kapsar

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

SEYİDOĞLU, H. (2003), “Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı”, Güzem Yayınları, 9. Baskı: İstanbul. Etkili Sunum Teknikleri. Sabancı Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Programı, http://career.sabanciuniv.edu/tr/?kariyer/sunum_teknikleri.html#7 Kitap, tez, makaleler gibi ilgili yayınlar

Notlar

seminer konusuyla ilgili bilimsel makale ve kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek bilgiye ulaşmayı öğrenir.
ÖÇ02 Bilişim ve iletişim teknolojilerini araştırma, düzenleme, sunum sürecinde etkili kullanır.
ÖÇ03 Elde ettiği sonuçları yazabilir, derleyebilir ve sunabilir.
ÖÇ04 Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeyi öğrenme.
ÖÇ05 Sunum hazırlama sürecinde toplumsal, çevresel, bilimsel ve mesleki etik değerlerini göz önünde tutar.
ÖÇ06 Yaşam boyu öğrenmeye olumlu tutum geliştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 2
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Seminer nedir, nasıl hazırlanır Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Belirlenen seminer konusunda kaynak nasıl taranır ve kullanılır makale çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Bilimsel etik ve intihal nedir nedir Üniversite ve Enstitü Etik kurallarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Farklı tezlerin analizleri tez çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası, Grup Çalışması
5 Farklı makale analizleri makale çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Tartışma
6 Farklı bilimsel çalışma sunumlarının incelenmesi seminer araştırması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Tartışma
7 Seminer konularının belirlenmesi konu araştırması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
8 Ara Sınavlar Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Seminer taslaklarının hazırlanması öğrenci ve seminer konularının eşleştirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
10 Sunum öncesi konuların incelenmesi ve araştırılması sunum öncesi literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Tartışma, Bireysel Çalışma
11 Hazırlık aşamasındaki yazım, içerik ve dizayn çalışmaları çalışmaları seminer sunum kuralları Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
12 Her bir öğrenci için sunum öncesi görüşme öğrenci çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
13 Öğrenci görüşmeleri seminer kriterleri Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
14 Öğrenci sunumları sunum çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
15 Öğrenci sunumlarının devamı Sunum çalışmalarının devamı Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 8 10 80
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,72
AKTS 6 AKTS