YLSÜ702 Uzmanlık Alan Dersi

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod YLSÜ702
Ad Uzmanlık Alan Dersi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Bir akademisyen gözetiminde öğrencilere uzmanlık alanı ile ilgili konularda bilgiye erişme, derleme, analiz etme, yorumlama, yazım ve sunum yetisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Beklenmedik problemleri çözümleyebilmek için yöntem geliştirme, elde ettiği sonuçları ve Araştırma planlama, araştırma yapma, veri toplama ve analiz, çıktıların yazılması, intihal, yazım teknikleri.değerlendirebilme ve yayınlama, literatür tarama ve veri toplama sırasında etik değerlere bağlı kalma öğretilmektedir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

UÇAK, N. Ö ve BİRİNCİ, H. G (2008), “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt: 22 (2):187-204. / DAY, R. A (2000), “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır” (G. A. Altay, Çev.), TÜBİTAK: Ankara (Orijinal çalışma basım tarihi, 1994). http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/

Notlar

tez konusuyla ilgili makale ve bilimsel kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşmayı öğrenir.
ÖÇ02 Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
ÖÇ03 Veri toplama, değerlendirme ve yayınlama aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetmeyi öğrenir.
ÖÇ04 Çalışma alanı ile ilgili bir sorunu çözmede yöntem uyarlayabilir, geliştirebilir ve sorunları çözebilir.
ÖÇ05 Çalışma alanı ile ilgili olarak elde ettiği veya derlediği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilir.
ÖÇ06 Yazılı ve sözlü sunum için uygun yöntem ve teknikleri seçer ve uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Çalışma konularıyla ilgili öğrenci danışman görüşmesi Kaynak taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Öğrencinin danışmanı ile belirleyeceği konular öğrenci görüşmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 konu taraması konusunda öğrenciye serbest zaman sağlanması öğrenci ile görüşmelerin devamı Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ders araştırması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 öğrencinin belirlediği konunun araştırılması konuyla ilgili literatür çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Belirlenen konu ile ilgili sunum hazırlama Literatür okuma ve derleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Gösteri, Tartışma
7 seçilen derslerin devamı ve hazırlıkları derslere katılım Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Anlatım
8 Ara Sınavlar Ara rapor sunma Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Proje / Tasarım
9 Seçilen derslerin sunumları Kaynak taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Derslerin işleyişi ve öğrenci durumu ile ilgili danışman görüşmesi danışman görüşmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 Öğrencinin problem, öneri ve görüşleri ile ilgili görüşmeler danışmanının belirleyeceği konular genel olarak öğrenci danışman görüşmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Danışman Önerileri doğrultusunda öğrencinin araştırma konularını belirlemesi Literatür okuma ve derleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Belirlenen konudaki bilgileri derleme Literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Belirlenen konu ile ilgili danışmana sunum hazırlama Literatür çalışması ve derlemeler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Öğrencinin derslerinin tamamlanması ve tez önerisi tez önerisi çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS