SY547 Balık Parazitleri Sağıltım Yöntemleri

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY547
Ad Balık Parazitleri Sağıltım Yöntemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARGUN AKİF ÖZAK


Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı yetiştiriciliği yapılan balıklarda görülen paraziter hastalıklara karşı sağıltım yöntemlerini öğretebilmektir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrencinin kültürü yapılan balık türlerinde görülen parazitlere karşı uygulanan sağıltım yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Leatherland, J.F. & Woo, P. T. K. 1995. Fish Diseases and Disorders: Protozoan and Metazoan Infections. Vol. 1. CABI Publishing. ISBN: 0851991262, 9780851991269

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yetiştiriciliği yapılan balıklarda görülen paraziter hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanan medikamentler hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ02 Doğru parazite karşı, uygun dozda, doğru ilacı seçer ve uygular.
ÖÇ03 Antiparazitik ilaçları tanır ve uygular.
ÖÇ04 Tedavi sonrası kontrolleri yapar.
ÖÇ05 Antiparazitik ilaçların yan etkilerini bilir acil durum uygulaması yapabilir.
ÖÇ06 Balıklara uygulanan antiparazitik ilaçlar ile ilgili yasal mevzuatı öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Balıklarda görülen paraziter hastalıklar Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Anti-parazitik ilaçlar I. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Anti-parazitik ilaçlar II. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Anti parazitik ilaçların etki mekanizmaları Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Antiparazitik ilaçların uygulama yolları Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
6 Parazitlere karşı aşı çalışmaları Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Parazitlere karşı aşı çalışmaları Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Antiparazitik ilaçların toksitesi Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Antiparazitik ilaçların doz hesabı Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Balıklara ilaç uygulamada dikkat edilecek hususlar Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Balıklara antiparazitik ilaç uygulanması Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 Su kalitesi, çevre ve ilaç etkileşimi Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Antiparazitik ilaçların insan sağlığına olan etkileri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 İlaç uygulamada iş sağlığı güvenliği Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS