SY542 Balık Virolojisi

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY542
Ad Balık Virolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARGUN AKİF ÖZAK


Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı yetiştiriciliği yapılan balıklarda görülen viral hastalıkların, etkenleri, teşhisi, semptomları ve.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciye kültürü yapılan balık türlerinde yüksek oranda ölüme neden olan viral hastalıklar anlatılacaktır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Woo, P. T. K. & Bruno, D. W. 2011. Fish Diseases And Disorders. Volume 3: Viral, Bacterial And Fungal Infections. II. Edition. CABI Publications.

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yetiştiriciliği yapılan balıklarda görülen viral hastalıkları tanıyabilir.
ÖÇ02 Balıkların viral hastalıklarının teşhis yöntemleri hakkında bilgi edinir.
ÖÇ03 Viral enfeksiyonların semptomlarını öğrenerek diğer balık hastalıklarının semptomlarından ayırt edebilir.
ÖÇ04 Viral hastalıklara karşı alınabilecek profilaksi yöntemlerini öğrenir.
ÖÇ05 Viral enfeksiyonlara bağlı ölüm oranlarını hesaplar ve ilgili raporları doldurur.
ÖÇ06 İhbarı zorunlu viral hastalıklarda izlenmesi gereken yasal zorunlulukları bilir ve uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Virus tanımı ve sistematiği Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Virusların genel özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Virusların izolasyonu Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Balıklarda görülen virüs tipleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Balıklarda görülen viral hastalıklar ve etkileri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Enfeksiyöz pankreatik necrosis virüs (IPNV) Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Enfeksiyöz Hematopoietik Necrozis (IHNV) Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Viral Hemaorajik Septisemi (VHS) Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Limfosistis Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Viral Ensefalopati, Retinopati - Viral Sinir Nekrozu (VER ve VNN) Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Viral Eritrositik Hastalıklar (VEN) Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Viral hastalıklara karşı alınabilecek önlemler I. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 Viral hastalıklara karşı alınabilecek önlemler II. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 Viral hastalıklara karşı alınabilecek önlemler III. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS