SY537 Yem Hammaddeleri, Katkı Maddeleri ve Balık Yemlerinde Kullanımı

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY537
Ad Yem Hammaddeleri, Katkı Maddeleri ve Balık Yemlerinde Kullanımı
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN


Dersin Amacı

Balık besleme çalışmalarında amaçlanan hedef, türe uygun yemlerin hazırlanması için gerekli ham maddelerin belirlenmesi, çalışmalarda uygulanacak yemleme tekniği, yemleme oranı ve araştırmanın süresi hakkında bilgiler sunma

Dersin İçeriği

Balık besleme çalışmalarının amacı, araştırma öncesi ön çalışmalar, alınası gereken örnekler, analizler, araştırmanın kurgulanması, kullanılacak yem seçimi, uygun yemleme tekniği, araştırma sonunda alınacak örnekler ve analizler, veri değerlendirme ve sindirim çalışmaları

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

ders notu, ders ile alakalı bilimsel makaleler.

Notlar

Internet, power point sunum


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
ÖÇ02 Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder.
ÖÇ03 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
ÖÇ04 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
ÖÇ05 Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
ÖÇ06 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
ÖÇ07 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
ÖÇ08 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
ÖÇ09 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir
ÖÇ10 Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
ÖÇ11 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
ÖÇ12 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
ÖÇ13 Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
ÖÇ14 Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
ÖÇ15 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 2
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ham maddeler hakında temel kavramlar Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Ham maddelerin sınıflandırılması Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Hayvansal kaynaklı yem ham maddeleri Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Bitkisel kaynaklı yem ham maddeleri Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Yemlerde kullanılan protein kaynakları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Yemlerde kullanılan yağ kaynakları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 Yemlerde kullanılan karbonhidrat kaynakları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
9 Balık beslenme türlerine göre uygun ham madde seçimi Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 Bitkisel kaynaklarda anti-besinsel faktörler Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Ham madde üretim ve işleme metotları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 Yem ham maddelerinin kalitesi ve analiz yöntemleri Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 En yoğun olarak kullanılan ham maddelerin spesifik özellikleri Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
14 Yemlerde kullanılması gereken katkı maddeleri ve sınıflandırılması Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Katkı maddelerin kullanım esasları, limitlerinin belirlenmesi Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS