SY536 Balık Besleme Çalışmalarının Dizaynı

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY536
Ad Balık Besleme Çalışmalarının Dizaynı
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN


Dersin Amacı

Balık besleme çalışmalarında amaçlanan hedef, türe uygun yemlerin hazırlanması için gerekli ham maddelerin belirlenmesi, çalışmalarda uygulanacak yemleme tekniği, yemleme oranı ve araştırmanın süresi hakkında bilgiler sunma

Dersin İçeriği

Balık besleme çalışmalarının amacı, araştırma öncesi ön çalışmalar, alınası gereken örnekler, analizler, araştırmanın kurgulanması, kullanılacak yem seçimi, uygun yemleme tekniği, araştırma sonunda alınacak örnekler ve analizler, veri değerlendirme ve sindirim çalışmaları

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

ders notu, ders ile alakalı bilimsel makaleler.

Notlar

Internet


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
ÖÇ02 Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder.
ÖÇ03 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
ÖÇ04 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
ÖÇ05 Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
ÖÇ06 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
ÖÇ07 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
ÖÇ08 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
ÖÇ09 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir
ÖÇ10 Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
ÖÇ11 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
ÖÇ12 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
ÖÇ13 Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
ÖÇ14 Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
ÖÇ15 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Balık besleme çalışmalarının amacı Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması
2 Araştırmalarda belirlenecek hedefler ve ön çalışmalar Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması
3 Çalışmalarda kullanılacak balık türü ve yemleri hakkında yapılacak tespitler Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Gösteri
4 Araştırmaların kurgulanması Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
5 Araştırma başlangıcında alınması gereken örnekler, yapılacak analizler Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
6 Araştırma süresinin belirlenmesi hakkında genel değerlendirme Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
7 Araştırma süresince dikkat edilecek hususlar Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Yemleme tekniğinin belirlenmesi Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Araştırma sonunda yapılması gereken ölçüm, hesaplama ve analizler Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 Elde edilecek verilerin değerlendirme metotları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
12 Sindirilebilirlik denemelerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
13 Sindirilebilirlik yemlerinin hazırlanması ve en uygun indikatörlerin seçimi Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması
14 Sindirilebilirlik denemelerinin kurulması Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
15 Yemlerdeki sindirilebilirlik düzeylerinin belirlenmesi, verilerin değerlendirilmesi Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konusu ile ilgili notların, makalelerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS