SY533 Balıklarda Besin-bioenerjisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY533
Ad Balıklarda Besin-bioenerjisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ORHAN TUFAN EROLDOĞAN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; balıkların besinleri nasıl enerjiye çevirdiğini, balıklarda enerji metabolizmasının nasıl çalıştığını anlamayı, balıklardaki genel metabolik süreçleri enerji akışlarınıda dikkate alarak biyoenerjetik süreçleri tanımlayabilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Temel enerji metabolizması; Balıklarda enerji metabolizması; Metabolizma ve enerji çevirimi; Büyüme ve hormonsal etkileşim; Balıklarda büyüme oranları ve büyüme modelleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Balık Bioenerjisi (Fish Bioenergetics 4.0: An R--Based Modeling Application) Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03632415.2017.1377558

Notlar

Yem Formulasyonu (Sergio F. Nates) Link (https://www.sciencedirect.com/book/9780128008737/aquafeed-formulation)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balıklarda enerjinin nasıl kullanıldığını öğrenir
ÖÇ02 Besinin alındıktan sonraki süreçlerini tanımlayabilir
ÖÇ03 Canlının besinsel refahını ve optimum büyüme modellerini anlar
ÖÇ04 Enerjiyi ve metabolizma konularını kavrar.
ÖÇ05 Balıkların genel enerji mekanizmasını yorumlayabilir.
ÖÇ06 Glikoz ve glukagon mekanizmalarını tanımlayabilir.
ÖÇ07 Balıklarda anabolizma ve katabolizma faaliyetlerini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel enerji metabolizması I Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme
2 Temel enerji metabolizması II Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
3 Balıklarda enerji metabolizması Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
4 Metabolizma ve enerji çevirimi Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
5 Büyüme modelleri Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
6 Büyüme ve hormonsal etkileşim II Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma
7 Çevresel faktörler ve büyüme I Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Tartışma soru-cevap - Performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Çevresel faktörler ve büyüme II Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
10 Büyüme modelleri Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
11 Yaşa bağlı büyüme modelleri Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Problem Çözme
12 Yemler ile büyüme modelleri Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma
13 Teleost balıklarda besleme Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
14 Teleost balıklarda temel besin-bionerjisi etkileşimi Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
15 Bioenerjetik ile ilişkili besleme stratejileri. Sunum/Tartışma soru-cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma soru-cevap - Performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma soru-cevap - Performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS