SY525 Su Ürünleri Kafeslerinin Yapısal Özellikleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY525
Ad Su Ürünleri Kafeslerinin Yapısal Özellikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SUAT DİKEL


Dersin Amacı

Su ürünleri Yetiştiricilik sektöründe kullanılan yeni ve modern ekipman ve makinalrın tanımı ve kullanımı üzerinde bilgiler vermek

Dersin İçeriği

Su ürünleri Yetiştiricilik sektöründe kullanılan yeni ve modern ekipman ve makinalrın tanımı ve kullanımı üzerinde bilgiler vardır

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Kafes Balıkçılığı Kitabı

Notlar

Dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kafes sistemlerinin yetiştiricilikteki yeri öğrenilir
ÖÇ02 Kafes sistemlerinin unsurları tanınır
ÖÇ03 Yapısal olarak kafes materyalleri tanınır
ÖÇ04 Basit ve pratik olarak kafes donanımı öğrenilir
ÖÇ05 Deneysel olarak kafes dizaynı yapımı ve kullanımı denenir
ÖÇ06 Modern ve ilkel yetiştiricilik kafesleri karşılaştırması yapılır
ÖÇ07 Kafes sistemlerinin dezavantajlı noktaları öğrenilir
ÖÇ08 Kafeslerde karşılaşılan sorunla ve çözümleri öğrenilir
ÖÇ09 Modern kafes sistemlerinde kontrol ve bilişim üzerine bilgiler alınır
ÖÇ10 Ev Ödevi Sunumları hazırlanır, Sunum hazırlama ve araştırma becerisi geliştirilir
ÖÇ11 Ev Ödevi Sunumları hazırlanır, Sunum hazırlama ve araştırma becerisi geliştirilir 2


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kafes sistemlerinin yetiştiricilikteki yeri Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Kafes sistemlerinin unsurları Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Yapısal olarak kafes materyalleri Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Deneysel olarak kafes dizaynı yapımı ve kullanımı Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Modern ve ilkel yetiştiricilik kafesleri karşılaştırması Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Kafes sistemlerinin dezavantajlı noktaları Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Kafeslerde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Kafeslerde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri 2 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Modern kafes sistemlerinde kontrol ve bilişim üzerine bilgiler Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Modern kafes sistemlerinde kontrol ve bilişim üzerine bilgiler 2 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Modern kafes sistemlerinde kontrol ve bilişim üzerine bilgiler 3 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Modern kafes sistemlerinde kontrol ve bilişim üzerine bilgiler 4 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Gelecekte Kafes sistemlerinde yapılacak yenilikler Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Gelecekte Kafes sistemlerinde yapılacak yenilikler 2 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS