SY520 Su Ürünlerinde Histolojik Teknikler

6 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY520
Ad Su Ürünlerinde Histolojik Teknikler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 2.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MAHMUT ALİ GÖKÇE


Dersin Amacı

Bu dersin amacı su ürünlerinde kullanılmakta olan histolojik teknikleri, histolojik tekniklerin kullanıldığı araştırma alanlarını ve balık histoloji atlası kullanılarak ve yapılmış çalışmalardan örnekler vererek balık dokularının anlatılmasıdır.

Dersin İçeriği

Balıkçılıkta araştırmalarında kullanılan histolojik teknikler, Balıkçılık alanında histolojik teknikleri kullanan çalışma alanları ve balık histoloji atlası kullanımı

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1. Theory and practice of histological techniques / ed. John D. Bancroft, Alan Stevens ; foreword by David R. Turner. 1996. New York : Churchill Livingstone. 2. Atlas of fish histology. 2009. Franck Genten, Eddy Terwinghe, Andre Danguy. Enfield, NH : Science Publishers.

Notlar

Konuyla ilgili güncel makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenciler fiksasyonda kullanılan maddeleri ve fiksatifleri tanır.
ÖÇ02 Amaca yönelik fiksatif çeşitlerini belirler.
ÖÇ03 Kullanım amacına yönelik olarak hangi mikroskobu kullanacağını bilir.
ÖÇ04 Kullanım amacına yönelik olarak hangi histolojik boyaları kullanacağını bilir.
ÖÇ05 Histolojik kesitlerden balık dokularını tanır.
ÖÇ06 Balık histolojisi konusunda yapılmış çalışmaları takip edebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Histolojiye giriş Biology of fishes, Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
2 Mikroskopi ve mikroskop çeşitleri Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
3 Fiksatifler ve fiksasyon Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
4 Histolojide kullanılan boyalar ve kullanım amaçları Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
5 Doku gömme mateyalleri, hazırlık ve doku gömme Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
6 mikrotom, kesit alma ve slide hazırlama Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
7 Genel balık anatomisi Biology of fishes, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
9 Balık ovaryum histolojisi İlgili makaleler, balık histoloji atlası Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
10 Balık testis histolojisi İlgili makaleler, balık histoloji atlası Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
11 Böbrek ve karaciğerle ilgili yöntem ve çalışmalar İlgili makaleler, balık histoloji atlası Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
12 Solungaçlarla ilgili yöntem ve çalışmalar İlgili makaleler, balık histoloji atlası Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
13 Hematalojik yöntemler İlgili makaleler ve Theory and practice of histologycal techniques Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
14 Balık besleme çalışmalarında histolojik yöntemler İlgili makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
15 Balık hastalıklarında kullanılan yöntemler İlgili makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 159
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,36
AKTS 6 AKTS