SY510 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin Yetiştiriciliği

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY510
Ad Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin Yetiştiriciliği
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SUAT DİKEL


Dersin Amacı

Su ürünleri Yetiştiricilik sektöründe yetiştirilen yeni türlerden sıcak iklim balıkları yetiştiricilik tekniklri üzerinde bilgiler vermek

Dersin İçeriği

Su ürünleri Yetiştiricilik sektöründe yetiştirilen yeni türlerden sıcak iklim balıkları yetiştiricilik teknikleri üzerinde bilgiler vardır

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Ders notu

Notlar

dergiler ve makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin Yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ02 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin tanınması
ÖÇ03 Alternatif türler: Karagöz balıkları yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ04 Alternatif türler: Hani balıkları yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ05 Alternatif türler: Orkinosların yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ06 Alternatif türler: Siganus balıkları yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ07 Alternatif türler: Akya balıkları yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ08 Alternatif türler: Yılan balıkları yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ09 Alternatif türler: Gümüş Levreği yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ10 Alternatif türler: Çizgili levrek yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ11 Alternatif türler: Sarıkuyruk balıkları yetiştiriciliği hakkında bilgi edinimi
ÖÇ12 Ev Ödevi Sunumları hazırlanır, Sunum hazırlama ve araştırma becerisi geliştirilir
ÖÇ13 Ev Ödevi Sunumları hazırlanır, Sunum hazırlama ve araştırma becerisi geliştirilir 2
ÖÇ14 Ev Ödevi Sunumları hazırlanır, Sunum hazırlama ve araştırma becerisi geliştirilir 3
ÖÇ15 Ev Ödevi Sunumları hazırlanır, Sunum hazırlama ve araştırma becerisi geliştirilir 4


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin Yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türler Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Alternatif türler: Hani balıkları yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Alternatif türler: Karagöz balıkları yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Alternatif türler: Orkinosların yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Alternatif türler: Siganus balıkları yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Alternatif türler: Gümüş Levreği yetiştiriciliğ Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Alternatif türler: Akya balıkları yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Alternatif türler: Yılan balıkları yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Alternatif türler: Sarıkuyruk balıkları yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Alternatif türler: Çizgili levrek yetiştiriciliği Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 sunumlar Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
14 sunumlar 2 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
15 sunumlar 3 Türkçe ve Yabancı kaynaklardan yaralanarak notlar hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS