SY0024 Balık Beslemede Vitamin ve Mineraller

6 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0024
Ad Balık Beslemede Vitamin ve Mineraller
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Hatice Asuman YILMAZ


Dersin Amacı

Balık beslenmesinde özellikle larval ve yavru boydaki balıkların formüle yemlerinde minerallerin ve vitaminlerin önemi giderek artmaktadır. Balık beslenmesinde kullanılan farklı vitamin ve minerallerin balıkların büyüme, sağlık ve hayatta kalmadaki rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Balık beslenmesinde kullanılan farklı vitaminlerin ve minerallerin incelenmesi. Balık beslemedeki yeri ve öneminin öğrenilmesi. Yağda ve suda çözünen vitaminlerin balık beslemede kullanımı. Mikro-Mikro minerallerin tanımı ve özellikleri. Mikro- Makro mineraller arasındaki farklılıkların öğrenilmesi. Balık yemlerinde vitamin ve mineral kaynakları. İnorganik mineraller, Balık yemlerinde minerallerin hazırlanması Balık beslemede vitamin ve mineral eksikliklerinde karşılaşılan problemler

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Fish Nutrition

Notlar

Konu ile ilgili güncel makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balık beslenmesinde kullanılan farklı vitamin ve minerallerin balık besleme açısından önemi öğrenir
ÖÇ02 Deniz balıklarının ve tatlı su balıklarının vitamin ihtiyaçlarının bilir
ÖÇ03 Balık beslenmesinde optimum mineral miktarları nelerdir? sorusuna cevap verir.
ÖÇ04 sucul türler arasındaki mineral-vitamin gereksinim farklarını bilir
ÖÇ05 Balık beslemede vitamin ve mineral eksikliklerinde karşılaşılan problemler ve balık sağlığını etkileyen unsurları bilir
ÖÇ06 Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
ÖÇ07 Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Vitaminlerin tanımı ve özellikleri Makale taraması yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Deniz balıklarının Vitamin ihtiyaçları Makale taraması yapılarak ön hazırlık yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Tatlısu balıklarının vitamin ihtiyaçları Makale taraması yapılarak ön Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
4 Balık beslenmesinde vitaminler Makale taraması yapılarak ön Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Yağda ve suda çözünen vitaminlerin balık beslemede kullanımı Biyokimya kitaplarından konu ile ilgili ön hazırlık yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Mikro-minerallerin tanımı ve özellikleri Biyokimya kitaplarından konu ile ilgili ön hazırlık yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Makro-minerallerin tanımı ve özellikleri Biyokimya kitaplarından konu ile ilgili ön hazırlık yapılması ve Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Deniz balıklarının mineral ihtiyaçları Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Tatlısu balıklarının mineral ihtiyaçları Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Organik mineraller Makale araştırması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 Balık beslenmesinde optimum mineral miktarları Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 İnorganik mineraller Biyokimya kitaplarından konu ile ilgili ön hazırlık yapılması ve Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
14 Balık yemlerinde minerallerin hazırlanması Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Balık beslemede vitamin ve mineral eksikliklerinde karşılaşılan problemler Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,08
AKTS 6 AKTS