SY0022 Balık Hastalıklarında İleri Profilaksi

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0022
Ad Balık Hastalıklarında İleri Profilaksi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. İbrahim DEMİRKALE


Dersin Amacı

-profilaktif olarak su ürünleri işletmelerinde kullanılabilecek olan yöntem ve çözüm yollarının uygulamalı olarak öğrenciye aktarılması

Dersin İçeriği

-balık hastalıklarına karşı işletmelerde veya diğer yetiştiricilik ortamlarında alınabilecek önlemler ve çözüm yolları

Dersin Ön Koşulu

ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

Balık Hastalığı: Tanı ve Tedavi

Notlar

akademik makaleler, Balık Hastalıkları Kitabı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 profilaksi nedir açıklayabilir
ÖÇ02 hastalık belirtilerini gözlemleyebilir
ÖÇ03 işletmelere göre problemli alanları sıralayabilir
ÖÇ04 sorunlara karşı alınabilecek olan önlemleri bilir
ÖÇ05 kullanılabilecek olan kemoterapötikleri bilir
ÖÇ06 profilaktif alternatif çözüm yolları üretebilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 balık hastalıklarının morfolojik belirtileri ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 profilaksi nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 işletme tipleri ve uygulamaları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 çevresel etmenlerin akuakültür üzerine etkileri ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 kafes sistemleri nelerden oluşur ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 kafes işletmelerinde profilaksi ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 toprak havuzlarda profilaksi neleri içerir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 toprak havuz nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 havuz sistemelerinde profilaksi ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 beton havuz sistemlerinde profilaksi ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 akvaryum sistemleri nelerden oluşur ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 akvaryum sistemelerinde profilaksi ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
14 RAS sistemlerinde profilkasi ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 profilaktif kimyasal uygulamaları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS