SY0019 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yağ Asitleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0019
Ad Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yağ Asitleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Hatice Asuman YILMAZ


Dersin Amacı

Yağ asitlerinin balık beslemedeki önemini belirlemek. Balıklar için esansiyel yağ asitlerini değerlendirmek. Farklı balık türlerinin yağ asidi ihtiyaçları ve diyetlerdeki yetersizlikleri durumunda görülen belirtilerin neler olduğunu ve balıkların yetiştiriciliğinin yapıldığı aşamalarda diyetlerde ne kadar bulunması gerektiğini açıklamak.

Dersin İçeriği

Yağ asitlerinin yapısı. Sucul canlılar için gereken esansiyel yağ asitleri. Balıklar için esansiyel yağ asitleri. Yağ asitlerinin biyolojik sentezi. Yağ asitlerinin balıkların büyüme performansı ile vücut kompozisyonuna etkisi. Denizel su ürünlerinde yağ asidi metabolizması. Farklı balık türlerinin yağ asidi ihtiyaçları ve diyetlerdeki yetersizlikleri durumunda görülen belirtiler. Deniz ve tatlı su balıklarının yağ asidi ihtiyaçları arasındaki farklılıklar. Yağ asitlerinin balıkların büyüme performansı ile vücut kompozisyonuna etkisi. Balık diyetlerindeki yağ asidi kaynakları

Dersin Ön Koşulu

Balık besleme dersini almak

Kaynaklar

Fish Nutrition, biyokimya kitapları

Notlar

Hardy, R. W., & Kaushik, S. J. (Eds.). (2021). Fish nutrition. Academic press.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sucul canlılar için esansiyel olan yağ asitlerini tanır
ÖÇ02 yağ asitlerinin farklı türler için ihtiyaç düzeylerini bilir
ÖÇ03 esansiyel yağ asidi bakımından yetersiz olan diyetlerin canlı üzerindeki olumsuz etkilerini bilen
ÖÇ04 Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
ÖÇ05 Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
ÖÇ06 Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
ÖÇ07 Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yağ asitlerinin biyokimyasal yapıları Biyokimya kitaplarından konu ile ilgili ön hazırlık yapılması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Soru-Cevap
2 Sucul canlılar için gereken esansiyel yağ asitleri Biyokimya kitaplarından Sucul canlılar için gereken esansiyel yağ asitleri ile ilgili ön hazırlık yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Gösteri
3 Yağ asitlerinin biyolojik sentezi Biyokimya kitaplarından Yağ asitlerinin biyolojik sentezi ile ilgili ön hazırlık yapılması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Alıştırma ve Uygulama
4 Sucul canlıların yağ asidi ihtiyaçları ve diyetlerdeki yetersizlikleri durumunda görülen belirtiler Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Deniz ve tatlı suda yaşayan su ürünlerinin yağ asidi ihtiyaçları arasındaki farklar Deniz ve tatlı suda yaşayan su ürünlerinin yağ asidi ihtiyaçları arasındaki farklar ile ilgili makale araştırması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Denizel su ürünlerinde yağ asidi metabolizması Denizel su ürünlerinde yağ asidi metabolizması ile ilgili Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Soru-Cevap, Anlatım
7 Yağ asitlerinin balıkların büyüme performansı ile vücut kompozisyonuna etkisi Yağ asitlerinin balıkların büyüme performansı ile vücut kompozisyonuna etkisi ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
8 Ara Sınavlar Yarı yıl değerlendirmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Balık diyetlerindeki yağ asidi kaynakları Balık diyetlerindeki yağ asidi kaynakları ile ilgili Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Kabuklu diyetlerindeki yağ asidi kaynakları Balık besleme kitabından ön çalışma yapılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Balık etindeki yağ asitlerinin önemi Balık etindeki yağ asitlerinin önemi ile ilgili Makale taraması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
12 Su Ürünlerinin Sağlık açısının değerlendirilmesi Su Ürünlerinin Sağlık açısının değerlendirilmesi ile ilgili Makale taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
13 Güncel araştırmaların değerlendirilmesi Konunun araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Gösteri, Anlatım
14 makale çalışması Makale Taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Grup Çalışması, Gösteri
15 Genel tekrar Konuların tekrar edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS