SY008 Deniz Balıkları Hastalıkları

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY008
Ad Deniz Balıkları Hastalıkları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM CENGİZLER


Dersin Amacı

Doğal ve yetiştiriciliği yapılan deniz balıklarının belli başlı hastalıkların öğrenmek ve profilaksi eradikasyon önlemlerinin alınmasını sağlamak,lab.da tanı yöntemlerini ve sağaltımı bilmek

Dersin İçeriği

Balıklarda hastalık etkenleri,ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ekonomik balık türlerinin mikrobiyal ve diğer hastalıkları,doğal deniz balıklarının sağlık sorunları ,sağaltım yöntemleri

Dersin Ön Koşulu

önkoşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

balık hastalıkları ders kitabı, balık patolojisi, Deniz balıkları hastalıkları kitabı

Notlar

konuyla ilgili yayınlanmış makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türkiye Deniz balıkları hakkında genel bilgiler edinir.
ÖÇ02 Doğal ve yetiştiriciliği yapılan Deniz balıkları türlerinde hastalık etmenlerinin neler olduğunu öğrenir.
ÖÇ03 Bu hastalıklara laboratuvarda tanı koymayı öğrenir.
ÖÇ04 Çevresel faktörlerin balıklar üzerine etkisini ve önemini kavrar optimizasyon sağlar.
ÖÇ05 Profilaksi ve eradikasyonu önemini bilir ve uygular.
ÖÇ06 Hastalıkların sağaltımını öğrenerek uygular .
ÖÇ07 Bildirilmesi zorunlu olan hastalıkları bilir ve mevzuata uygun hareket eder.
ÖÇ08 Dezenfeksiyon ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türkiye ekonomik Deniz balıklarına bir bakış. Balık hastalıkları Ders Kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Deniz balıklarında hastalık etmenleri. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney / Laboratuvar
3 Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan Deniz balıklarında bakteriyel hastalıklar. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
4 Bakteriyel hastalıklar ve sağaltımları. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
5 Deniz balıklarında rastlanan parazitler mantarlar ve sağaltımları. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
6 Deniz balıklarında viral hastalıklar. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
7 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde çevresel faktörler ve optimizasyon. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yetiştiricilik sistemlerinde dezenfeksiyon ve önemi. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
10 Hastalık görülen işletmelerden örnek alımı ve laboratuvar ulaştırılması. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
11 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan aşılar ve önemi. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
12 Deniz balıklarında karşılaşılan metabolik ve genetik hastalıklar. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
13 Laboratuvarda hasta balık muayenesi ve mikroskobi. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Deniz balıklarında rastlanan diğer hastalıklar. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
15 Deniz balıkları ve zoonozlar. Kütüphane ve internet kaynaklarından literatür araştırması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS