SY003 Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Laboratuar Teknikleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY003
Ad Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Laboratuar Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM CENGİZLER


Dersin Amacı

Balıklarda sağlık sorunu yaratan etmenlerin belirlenmesi ve bu etmenlerin ayırt edici özelliklerinin ortaya konulmasının öğrenilmesi. Bu amaçla lab. da çalışma tekniklerinin belirlenmesi

Dersin İçeriği

Balıklarda hastalığa neden olan etiyolojik ajanlar ve diğer emenler.Bu etmenlerin belirlenmesi için gerekli diagnostik yöntemler.Mikrobiyolojik ve histolojik lab. yöntemleri.Bu lab.da incelenecek materyallerin hazırlanması ve incelenmesi

Dersin Ön Koşulu

önkoşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

balık hastalıkları ders kitabı ,balık patolojisi, balık hastalıklarında tanı yöntemleri ders notları

Notlar

konuyla ilgili yayınlanmış makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Dersi alan öğrenciler; Balık ve çevresi ile olan etkileşimleri tanımlar.
ÖÇ02 Balılarda sağlık sorunu yaratacak canlı ve cansız etkenleri açıklar.
ÖÇ03 Sağlık sorunu yaşayan balık bireyini makroskopik incelemeyi öğrenir.
ÖÇ04 İncelenecek balık bireylerinin bulunduğu ortamdan alınmasını ve lab.a nasıl getirileceğini öğrenir
ÖÇ05 Mikrobiyoloji ve Histoloji laboratuarında incelenecek materyalin hazırlanmasını öğrenir.
ÖÇ06 Balıkta hastalık yapan etmenin tanımlanabilmesi için gerekli incelemeleri yapar.
ÖÇ07 Laboratuvarda elde ettiği bulguları diğer bulgularla birleştirip tanıya gidilmesini sağlar.
ÖÇ08 Parazitoloji laboratuvarında Makroskobik ve mikroskobik baskı yöntemleri ile parazit saklanmasını ve hazırlanmasını öğrenir.
ÖÇ09 Histoloji laboratuvarı için numune hazırlanması ve takibini öğrenir.
ÖÇ10 Balıklarda hastalık tanısı için gerekli tüm yöntemlerin kullanılmasını öğrenir.
ÖÇ11 Balıklarda tanısını koyduğu hastalığın tedavisi için önerilerin oluşmasını öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 1
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Balık ve çevresi. balık hakkında temel bilgilerin hatırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Balıkta hastalık oluşturan etmenler. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Popülasyondan örnek alma ve laboratuvara getirme. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar
4 Hasta balıkta makroskobik bakı kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
5 Bakteriyoloji laboratuvarı ve özellikleri. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
6 Parazitolojik incelemeler. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
7 Virolojik araştırmalar. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 Histolojik incelemeler ve örnek hazırlama. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
10 Mikroskobik İncelemeler. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
11 Tüm bulguları birleştirme ve tanı koyma. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar
12 Tanısı konmuş hastalıkta öneri oluşturma. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
13 Yeni bulunan bir etmenin İleri düzey araştırmaları. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Deney / Laboratuvar
14 Aşı nedir ve aşı üretimi nasıl yapılır. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme
15 Balık hastalıklarında moleküler tanı yöntemleri. kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları kütüphane ve internetten konuyla ilgili literatür araştırması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS