SY001 İleri Balık Parazitolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY001
Ad İleri Balık Parazitolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM CENGİZLER


Dersin Amacı

balıklarda parazit muayenesinin öğrenilmesi,parazitlerin zararlı etkilerinin bilinmesi,tanı anahtarları yardımıyla parazitlerin tür tayinleri,moleküler yöntemlerin önemi ve sağaltım yöntemlerinin öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Doğada simbiyozis parazit kavramı,parazitlerin balıklara zararlı etkileri ve mekanizmaları ekonomik balık türlerinde rastlanılan protozoon ve metezoon parazitler parazit tanısı moleküler yöntemler,sağaltım yöntemleri

Dersin Ön Koşulu

önkoşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

balık hastalıkları ders kitabı, balık patolojisi, parazitoloji ders notları

Notlar

konuyla ilgili yayınlanmış makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balıklarda hastalık etkenlerini kavrar.
ÖÇ02 Balık ve çevresi arasındaki etkileşimi sorgular.
ÖÇ03 Doğadaki simbiyotik yaşam çeşitlerini açıklar.
ÖÇ04 Balıktaki parazit muayenesini öğrenir.
ÖÇ05 Ekonomik balık türlerinde rastlanılan protozoon ve metazon parazitlerin tanılarını yapabilir.
ÖÇ06 Balık popülasyonların da parazit eradikasyonu sağlar.
ÖÇ07 Balık türlerinde parazit sağaltım yöntemi yöntemlerini uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Doğada simbiyotik yaşam çeşitleri. Balık hastalıkları Ders Kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 Parazit kavramı ve parazit çeşitleri. Kütüphane ve internet kayıtlarından literatür çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Rol Oynama, Deney / Laboratuvar
3 Parazitlerin balıklara verdiği zararlar. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar
4 Parazit muayenesi ve örnek alma. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Deney / Laboratuvar
5 Parazit tanı anahtarları ve kullanımı. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar
6 Parazit tanısında moleküler yöntemler. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
7 Ekonomik balık türlerinde sıklıkla rastlanılan protozoon parazitler. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ekonomik balık türlerinde sıklıkla rastlanılan metazoon parazitler. Balık hastalıkları Ders Kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Bireysel Çalışma
10 Popülasyonlarda parazit eradikasyonu. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 Parazit preparatlarının hazırlanması ve mikroskopi. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
12 Balıklarda parazit sağaltımı. Kütüphane ve internet kayıtlarında literatür çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar
13 Zoonoz balık parazitleri. Kütüphane ve internet kayıtlarından literatür çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Rol Oynama
14 Parazitler ile biyolojik mücadele. Kütüphane ve internet kayıtlarından literatür çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası
15 Balıklarda kullanılan parazit aşıları. Kütüphane ve internet kayıtlarından literatür çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS