BFZ646 Sinir Kas Kavşağı ve Sinaptik Potansiyeller

5 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BFZ646
Ad Sinir Kas Kavşağı ve Sinaptik Potansiyeller
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. IŞIL ÖCAL


Dersin Amacı

Sinir-kas kavşağının yapısı, işlevi ve önemini kavratmak, sinir-kas kavşağında meydana gelen biyofiziksel olayları öğretmek, iletimde rol oynayan potansiyeller, aksiyon potansiyelini öğretmek ve kavratmak

Dersin İçeriği

Sinir sistemi, Sinir kas kavşağı, sinaptik potansiyeller, presinaptik potansiyeller, postsinaptik potansiyelleer, eşik potansiyeli, yerel potalsiyeller, aksiyon potansiyeli, sinir-kas kavşağı blokerleri, tıpta kullanılan sinir-kas kavşağı blokerleri

Dersin Ön Koşulu

Dersin Ön koşulu yoktur

Kaynaklar

Ders notları (Tıp Fakültesi Öğrencileri için-İsmail Günay) ) Biyofizik (Ferit Pehlivan) Biyofizik (Gürbüz Çelebi) İnternet Araştıması

Notlar

İnternet Araştırması


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sinir-kas kavşağını kavrar
ÖÇ02 Sinir-kas kavşağının bulunduğu yerleri öğrenir.
ÖÇ03 Sinaptik potansiyelleri öğrenir
ÖÇ04 Sinaptik İletimi kavrar
ÖÇ05 Sinir-kas kavşağı blokerlerini öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız deneysel çalışma yapabilmek 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma bulgularını yorumlayabilmek 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sinir sistemi Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Sinir-kas kavşağı Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Sinaptik potansiyeller Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Postsinaptik potansiyeller Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Aksiyon potansiyeli Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
6 Depolarize ve repolarize dönem Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
7 Sinaptik kavşak iletim Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Sinirlerde aksiyon potansiyeli kayıt alınmasında kullanılan cihazlar Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
10 Aksiyon Potansiyeli kayıt alınması Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
11 Kas kasılma eğrisinin elde edilmesindeki cihazlar Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
12 Kas sarsı eğrisinin kayıt edilmesi Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
13 Kurbağa Sinir-kas preparatı ve izole edilmesi Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
14 Direkt ve İndirekt sinir-kas preparatının uyarılması Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
15 Sinir-kas kavşağı blokerleri Öğrenci dersten önce ilgili bölümü okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 3 3
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,00
AKTS 5 AKTS