TİB835 Zihniyetlere Göre Mezhep Tipolojileri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB835
Ad Zihniyetlere Göre Mezhep Tipolojileri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. YUSUF GÖKALP


Dersin Amacı

İslam düşünce tarihinin ilk dönemlerinde ortaya çıkan siyasi-itikadi nitelikli mezhepler ve bunların içerisinde yer aldığı din anlayışlarının genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, alanla ilgili analiz, yorum ve mukayese becerisi kazanmak.

Dersin İçeriği

Din anlayışındaki farklılaşmalar ve farklılaşmaları doğuran sebepler; Din anlayışının oluşumunda insan unsurunun yeri; Tepkisel-kabileci din anlayışı; Akılcı-hadari din anlayışı; Gelenekçi-muhafazakar din anlayışı; Politik-karizmatik liderci din anlayışı; Keşifçi-inzivacı din anlayışı; farklı din anlayışlarının tarihteki ve günümüzdeki temsilcileri ve görüşleri.

Dersin Ön Koşulu

...

Kaynaklar

Muchielli, Alex, Zihniyetler, çev. Ahmet Kul, İstanbul 1991

Notlar

..


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mezheplerin zihniyet yapılarına göre analizi eder
ÖÇ02 Mezhepleri zihniyetlerine göre tasnif eder.
ÖÇ03 Mezheplerin zihniyet yapıları arasında ilişki kurar, benzerlik ve farklılıklara işaret eder


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Din anlayışındaki farklılaşmalar ve farklılaşmaları doğuran sebepler o Kutlu, Sönmez, “İslam Mezhepler Tarihinde Usul Sorunu” (İSAV Tarafından Düzenlenen“İslam Mezhepleri Tarihinde Metodoloji Sorunu” Adlı İlmi İhtisas Toplantısında SunulmuşTebliğ ) İstanbul 2003; o Onat, H. “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Din anlayışının oluşumunda insan unsurunun yeri o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
3 Zihniyet ve zihniyetin oluşumunda etkili olan unsurlar o Muchielli, Alex, Zihniyetler, çev. Ahmet Kul, İstanbul 1991 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Tepkisel-kabileci din anlayışı o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47. o Eric Hoffer, Kesin İnançlılar.
5 Akılcı-hadari din anlayışı o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47; o Henry, The Psychology of Religious Sects, London 1912. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Gelenekçi-muhafazakar din anlayışı o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47; o Henry, The Psychology of Religious Sects, London 1912.
7 Politik-karizmatik liderci din anlayışı o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47; o Henry, The Psychology of Religious Sects, London 1912.
8 Ara Sınavlar
9 Farklı din anlayışlarının tarihteki ve günümüzdeki temsilcileri ve görüşleri. o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47; o Henry, The Psychology of Religious Sects, London 1912.
10 Farklı din anlayışlarının tarihteki ve günümüzdeki temsilcileri ve görüşleri. o Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine, ss. 15-47; o Henry, The Psychology of Religious Sects, London 1912.
11
12
13
14
15
16 Yarıyıl Sonu Sınavları
17 Yarıyıl Sonu Sınavları


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS