TİB801 Hadis Metodolojisinde Yeni Yaklaşımlar

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB801
Ad Hadis Metodolojisinde Yeni Yaklaşımlar
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Serkan ÇELİKAN


Dersin Amacı

Hadisleri güncel problemler ışığında yeniden yorumlayarak toplumsal ve bireysel sorunlara çözüm önerileri sunabilme becerisi kazandırmak

Dersin İçeriği

Hadislerin klasik hadis usulü ilminin yöntemlerine ek olarak farklı ve güncel yorumlanma usul ve teknikleri

Dersin Ön Koşulu

Hadis ilminin bazı temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

Kaynaklar

Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Alternatif Hadis Metodolojisi,

Notlar

Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu. Yusuf el-Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hadis, sünnet, usul ve metodoloji kavramları hakkında bilgi. Konuyla ilgili olarak klasik ve modern dönemde yazılan usul kitaplarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Klasik hadis usulünün problemleri Konuyla ilgili olarak klasik ve modern dönemde yazılan usul kitaplarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Klasik hadis usulünün teorik açıdan eleştirisi Konuyla ilgili olarak klasik ve modern dönemde yazılan usul kitaplarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
4 Hadis usulü ilminin amacı ve görevi Hadis usulünün ilim haline geliş süreci hakkında bilgi derleme, muhaddislerin isnad hakkındaki değerlendirmelerini tespit etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
5 Cerh ve ta'dilin problemleri Cerh ve ta'dil usulüne dair eserlerin incelenmesi. Rical edebiyatından örnekler tespit edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Ravilerin adaleti ve zabtı meselesi Örnek raviler ve rivayetler üzerinden hadis ravilerinin adalet ve zabt sıfatlarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Ravilerin on kusuru (metain-i aşara) Kusurlu raviler ve onlardan nakledilen örnek rivayetlerin tespit edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 Ravilerin rivayet esnasında çok yanılması meselesi Hatalı olarak nakledilen rivayetler ve ravileri hakkında bilgi derleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Hadis ravilerinin rivayetlerinde daha güvenilir ravilere muhalefet etmesi meselesi Birbirine muhalif görünen örnek rivayetlerin tespit edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Hadis rivayetinde tedlis meselesi Tedlis örnekleri ve müdellis ravilere dair eserlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
12 Hadislerin sıhhatini tespitte metin tenkidinin eleştirisi Hadiste metin tenkidi konulu eserlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Metin tenkidinde Kuran'a ve sünnete uygunluk meselesi Kuran'a ve sünnete aykırı olduğu iddia edilen rivayetleri derleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Metin tenkidinde bilimsel ve tarihi verilere uygunluk meselesi Bilimsel ve tarihi verilere aykırı olduğu iddia edilen bazı rivayetlerin derlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Modern hadis araştırmalarında isnadın yeri ve önemi İsnad analizlerinde dair çalışmaların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS