TİB865 İslami Bilimlerde Araştırma Metodolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB865
Ad İslami Bilimlerde Araştırma Metodolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi FATMANUR ALİBEKİROĞLU


Dersin Amacı

Bilimsel yöntem ve etik değerler hususunda genel bir bakış açısı kazandırmak ve ilahiyat alanındaki çalışmaların bilimselliğine katkıda bulunmak.

Dersin İçeriği

Bilim, bilimsel yöntem, İlahiyat çalışmalarının bilimselliği, din-bilim ilişkisi, sosyal bilimlerde yöntem.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yoktur.

Kaynaklar

Hasan Onat, Mehmet Paçacı, Sönmez Kutlu, İslam Bilimlerinde Yöntem, Ankuzem, Ankara 2005.

Notlar

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanıyla ilgili bilimsel yayın yapar.
ÖÇ02 Alanıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilecek yeterliliği kazanır.
ÖÇ03 Bilimsel yöntemin temel vasıflarını bilir.
ÖÇ04 Bilimsel çalışmaları esnasında etik duyarlılığa sahip olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilim, bilimsel bilgi Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sosyal Bilimler ve Tabiat Bilimler arasındaki temel farklar Julien Freund, Beşeri Bilim Teorileri, Ankara 1997 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri Toplum Bilimlerde Yorumcu Yaklaşım, ed. Paul Rabinow-William Sullivan, İst. 1990 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 İlahiyat sosyal bilim ilişkisi o Hasan Onat, “İslam Bilimleri Ve Yöntemi Açısından Tarihin anlam Ve Önemi” Kuran ve İslami Bilimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, Ankara Okulu, 2012. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 İlahiyat Çalışmalarının Bilimselliği Hasan Onat, Bilim, Bilimsel Yöntem ve İslam/ İlahiyat Bilimlerinde (Ulumu Diniyye) Yöntem Sorunu Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Bilimsel araştırma ve etik https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
7 Araştırmalarda karşılaşılan etik problemler https://biotek.ankara.edu.tr/files/2070-4099-1-PB.pdf Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar
9 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları (Veri Toplama) Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları (Verilerin Tasnifi) Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları (Verilerin Değerlendirilmesi) Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Veri tabanları Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
13 Makale Yazım Teknikleri Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme
14 Araştırmanın temel bölümleri Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama
15 Yayın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu sınavları sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS