TİB859 Kelam İlminde Varlık Problemi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB859
Ad Kelam İlminde Varlık Problemi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İSMAİL ŞIK


Dersin Amacı

....İslam kelamıdaki varlık teorilerini incelemek

Dersin İçeriği

...1 Giriş: İslam’ın varlık hakkındaki telkinleri ve ilk Müslümanların muhatap olduğu ontolojiler 2 İntikal döneminde varlık teorileri 3 Farabi’de varlık teorisinin tahlili 4 Farabi’de sudur teorisi 5 Farabi’de varlık tasavvurunun analizi 6 İbn Sina’da varlık tasavvuru 7 İbn Sina ve Farabi ontolojilerinin mukayesesi 8 Gazali ve ontolojik eleştirisi 9 İbn Rüşd’de varlık tasavvuru 10 İbn Rüşd’ün Peripatetik ontolojiye katkıları 11 İbn Rüşd’ün ontolojik eleştirileri 12 Sühreverdi ve İşrakî ontoloji 13 İslam Felsefesindeki ontolojik tasnifler 14 Genel değerlendirme

Dersin Ön Koşulu

Öğrenci varlık problemleri hakkında perspektif kazanır.

Kaynaklar

Varlık ve Bilgi

Notlar

Varlık ve Bilgi


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İslam Kelamının ontolojik teorileri hakkında bilgi elde etmek;
ÖÇ02 Müslüman dünyanın varlık görüşünün kökenleriyle ilgili bilgi elde etmek;
ÖÇ03 Önde gelen klasik dönem alimlerinin ontolojik görüşlerini değerlendirmek;
ÖÇ04 İslam kelamındaki ontoloji kavramlarını incelemek;


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş: İslam’ın varlık hakkındaki telkinleri ve ilk Müslümanların muhatap olduğu ontolojiler Dia maddelerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İntikal döneminde varlık teorileri ilgili makaleleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Farabi’de varlık teorisinin tahlili Felsefede varlık hususunda araştırma yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
4 Farabi’de sudur teorisi sudur nazariyesini ele alma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Farabi’de varlık tasavvurunun analizi varlık felsefesi hakkında düşünme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
6 İbn Sina’da varlık tasavvuru İbn Sina üzerine okuma yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 İbn Sina ve Farabi ontolojilerinin mukayesesi Felsefe okumaları yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
8 Ara Sınavlar sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Gazali ve ontolojik eleştirisi DİA'nın Gazali Maddesini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 İbn Rüşd’de varlık tasavvuru İbn Rüşd okumaları yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
11 İbn Rüşd’ün Peripatetik ontolojiye katkıları İlgili makaleleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 İbn Rüşd’ün ontolojik eleştirileri İbn Rüşd'ün varlık anlayışını değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Sühreverdi ve İşrakî ontoloji DİA'nın Sühreverdi maddesini okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
14 İslam Felsefesindeki ontolojik tasnifler Ontoloji hakkında okuma yapma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Genel değerlendirme değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS