CEN212 Microprocessors

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN212
Ad Microprocessors
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ORAL


Dersin Amacı

Mikroişlemcinin çalışmasının öğrenme, programlanma modelini kavrama ve Assembly dili ile mikroişlemci programlama

Dersin İçeriği

16 bit mikroişlemcilerin tanınması, Intel 8086 mikroişlemcisi ve programlanma modeli, Intel işlemcileri için Assembly dili, 32 ve 64 bit mikroişlemcilerin tanınması, Intel 80386 ve üstü 32 bit mikroişlemcilerin incelenmesi, 32 bit mikroişlemciler için Assembly dili ile programlama, Intel Core2Duo ve üstü 64 bit mikroişlemcilerin tanınması ve programlanma modellerinin incelenmesi, 32 bit ve üstü işlemciler için işletim sistemi ile Assembly dili ilişkisi ve MASM ortamı uygulama geliştirme

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1. Barry B. Brey, The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-Bit Extensions, Architecture, Programming, and Interfacing, Pearson, Prentice Hall, ISBN–13: 978–0–13–502645–8 ISBN–10: 0–13–502645–8

Notlar

1. Walter A. Triebel - Singh, Avtar, The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications Prentice Hall, ISBN-13: 978-0130930811 ISBN-10: 0130930814


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mikroişlemci iç mimarisini kavrar
ÖÇ02 Donanımın programlanmasını kavrar
ÖÇ03 Makina dili ile daha üst düzey dillerin dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ04 Assembly programlama dilinde program yazar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mikroişlemciler ve mikroişlemcili sistemlere giriş Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Intel 8086 16-bit mikroişlemcisi ve programlanma modeli Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Mikroişlemci adresleme modları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Veri transfer işlemleri ve Assembly komutları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Aritmetik ve Lojik işlemler ve Assembly komutları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Program kontrol işlemleri ve Assembly komutları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Makina dili Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Intel 32 ve 64 bit işlemcileri ve programlanma modelleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 C dili ile Assembly hibrit kullanımı Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 MASM32 Assembler ortamı ve Assembly ile yazılım geliştirme Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 MASM64 Assembler ortamı ve Assembly ile yazılım geliştirme Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Program bellek erişimleri, sayfalama ve segmanlama mekanizmaları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Windows İşletim Sistemi ile Assembly dili ilişkisi ve GUI uygulamaları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Windows Hook hizmetleri ve Assembly dili ile kullanılmaları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS