CEN216 Object Oriented Programming Lab.

2 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN216
Ad Object Oriented Programming Lab.
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ZEKERİYA TÜFEKCİ


Dersin Amacı

Nesneye yönelik programlama kavramlarını C plus plus programlama dilini kullanarak öğretmek

Dersin İçeriği

Programlama Teknikleri, Nesneye Yönelik Programlamanın Temel Felsefesi, Nesneler ve Sınıflar, Nesneye Yönelik Programlama Kavramları, Sarmalama, Soyutlama, Gerçekleme, Arayüz, Kalıtım, Çokşekillik, Ekyükleme, Nesne Yapıcıları ve Yıkıcıları, Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım,

Dersin Ön Koşulu

ön koşul yok

Kaynaklar

Teach Yourself C++ Herbert Schildt

Notlar

C++ How to Program H. M. Deitel, P. J. Deitel


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Nesneye yönelik programlama dillerinin temel kavramları olan kapsülleme, miras ve çok biçimliliği kullanabilir
ÖÇ02 Veri kapsülleme, miras ve çok biçimliliği yazacağı bilgisayar programlarına uygulayabilir.
ÖÇ03 Nesneye yönelik bilgisayar programları tasarlayabilir
ÖÇ04 Fonksiyon ve operatörleri aşırı yükleyebilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Nesneye yönelik programlamaya giriş okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
2 Sınıflara giriş okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
3 Fonksiyonlara nesne aktarmak ve fonksiyonlardan nesne döndurmek okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
4 Diziler, işaretçiler (pointers) ve referanslar okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
5 Fonksiyonların aşırı yüklenmesi okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
6 Operatörlerin aşırı yüklenmesi okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
7 Miras (kalıtım) okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Girişler okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
10 Çıkışlara okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
11 Sanal fonksiyonlar ve çokbiçimlilik okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
12 Şablonlar ve hata denetimi okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
13 Çalışma anı tip tanıma okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
14 Tip dönüştürme operatörleri okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
15 Namespaceler ve Dönüşüm Fonksiyonları okuma ve pratik yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS