CEN421 System Analysis and Design

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN421
Ad System Analysis and Design
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. HAVVA ESİN ÜNAL


Dersin Amacı

Geleneksel gelişim ve güncel teknolojilerin bir karışımını kullanarak sistem analizi ve tasarımına pratik bir yaklaşımı tanımlamak ve uygulamak; Sistemin gelişim ömrünü tanımlamak; Ve günümüzün yoğun rekabet ortamında bilgi sistemlerinin iş gereksinimlerini nasıl desteklediğini açıklamak.

Dersin İçeriği

Bu ders bilgi toplama ve raporlama faaliyetlerini analiz aşamasından bakım ve destek aşaması boyunca kapsayan sistem geliştirme yaşam döngüsüne genel bir bakış sunar. Ders, süreçleri, veri akışlarını, veri yapılarını, dosya ve veritabanı tasarımını, girdi / çıktı tasarımını ve program özelliklerini tanımlamak için kullanılan klasik ve yapısal araçlar / teknikleri tanıtır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ian Sommerville, Software Engineering, Global Edition, Pearson, 2015

Notlar

Yazılım Mühendisliği IEEE Standartları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sistem geliştirme yaşam döngüsünün beş evresini tanımlar
ÖÇ02 Sistem projelerinden beklenen en az beş faydayı sayar
ÖÇ03 Bilgi sistemlerinin iş gereksinimlerini desteklediği en az üç yolunu sayar
ÖÇ04 Sistem analistlerinin kullanıcı, yönetim ve diğer bilgi sistemleri uzmanlarıyla nasıl etkileşime geçtiğini açıklar
ÖÇ05 Veri akış şemaları ve karar tabloları çizer
ÖÇ06 Fizibilite çalışması yapar
ÖÇ07 Bir sistemin etkinliğini ve verimliliğini değerlendiren yöntemleri belirler
ÖÇ08 Bir ekibin içinde sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarını gerçekleştirerek proje tasarlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İş süreçleri, üretim süreçleri ve bilgi sistemleri arasındaki ilişki Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sistem geliştirme metodolojileri Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 SDLC'nin Planlama ve Analiz Aşamaları (Sistem geliştirme yaşam döngüsü Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sistem tasarımı Tasarım stratejisi Bir tasarım stratejisi seçme Mantıksal tasarımdan fiziksel tasarıma geçiş Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Mimari tasarım Bir mimari tasarım unsurları Bir mimari tasarım oluşturma Donanım ve yazılım özellikleri Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Kullanıcı arabirimi tasarımı Kullanıcı Arayüzü Tasarımı İlkeleri Kullanıcı Arayüzü Tasarım süreci Navigasyon tasarımı Giriş Tasarımı Çıktı Tasarımı Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Veritabanı Depolama Dizaynı Veri depolama biçimi Veri depolama en iyileştirilmesi Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümün okunması Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Program Tasarımı Yapı çizelgesi Program özellikleri Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Programlama Testleri Tasarlama Geliştirme dokümantasyonu Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yazılımlar için kullanım klavuzu hazırlama Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kurulum Dönüşümü faaliyetleri Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Değişim yönetimi faaliyetleri Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Post uygulama faaliyetleri Kitaptan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel Tekrar Tekrar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - 1.Hafta Konuların tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - 2.Hafta Konuların tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 30 30
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS