CEN435 Occupational Health and Safety I

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN435
Ad Occupational Health and Safety I
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HÜSEYİN VAPUR


Dersin Amacı

İş Hukuku I dersinin amacı, bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramların ve bireysel iş ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

işçiler işveren arasındaki hukuki ilişki ve bu ilişkiden kaynaklanan hukuki problemler incelenecektir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Centel, Tankut/Demircioğlu, A. İş Hukuku, İstanbul 2012

Notlar

iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL KİTABI


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 a. iş sözleşmesine dayalı çalışan bilgisayar mühendisinin hakları ve yükümlülüğü
ÖÇ02 b. iş sözleşmesine dayalı çalışan bilgisayar mühendisinin hakları ve yükümlülüğü
ÖÇ03 c. iş sözleşmesine dayalı çalışan bilgisayar mühendisinin hakları ve yükümlülüğü
ÖÇ04 d. iş sözleşmesine dayalı çalışan bilgisayar mühendisinin hakları ve yükümlülüğü
ÖÇ05 e. iş sözleşmesine dayalı çalışan bilgisayar mühendisinin hakları ve yükümlülüğü
ÖÇ06 f. iş sözleşmesine dayalı çalışan bilgisayar mühendisinin hakları ve yükümlülüğü


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hafta Temel Kavramlar: İşçi, işveren, işyeri ve işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi. Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Hafta Eşitlik ilkesi ve kavramlar Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Hafta İşyerinin veya bir bölümünün devri Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Hafta Ödünç iş ilişkisi kavramı Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Hafta İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 b. Hafta Ödünç iş ilişkisi konu Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Hafta Geçerli sebeple fesih, işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep olmaksızın feshi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav için uygulamarı Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
9 Hafta İşçinin işe iadesi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Hafta Derhal fesih hakkı Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Hafta Ücret ve ücretin ödenmesi, asgari ücret ve fazla çalışma ücreti Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Hafta İşin düzenlenmesi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 a. Hafta İş sağlığı ve güvenliği Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Hafta İş sağlığı ve güvenliği Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 final Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 a. Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS