CEN475 Computer Graphics

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN475
Ad Computer Graphics
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel bilgisayar grafikleri algoritmalarını ele almaktır.

Dersin İçeriği

Bilgisayar grafiğinin temellerini oluşturan algoritmalar OpenGL uygulamaları ile incelenmektedir. 2D ve 3D grafik teknikleri, şekillerin modellenmesi, aydınlatma, gölgeleme, görsel giydirme ve doku kaplaması özelikleri ele alınmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

J.F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D.F. Sklar, J.D. Foley, S.K. Feiner, K. Akeley, Computer Graphics: Principles and Practice, 3rd edition, Addison-Wesley Professional, 2013.

Notlar

D.J. Eck, Introduction to Computer Graphics, 2016.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayar grafiğinin temellerini oluşturan algoritmaları tanımlar.
ÖÇ02 2D ve 3D grafik teknikleri, şekillerin modellenmesi, aydınlatma, gölgeleme ve doku kaplaması özeliklerini inceler.
ÖÇ03 Kamera açısı, perspektif ve görüntü kavramlarını açıklar.
ÖÇ04 OpenGL paketini kullanarak C tabanlı dillerde öğrendiği algoritmaları uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayar grafik donanımı, çerçeve arabelleği, gri tonlama ve renkli monitör. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
2 Basit bilgisayar grafiği algoritmaları ve şekil çizme yöntemleri: Doğrudan Çizim Algoritması, Bresenham Algoritması. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
3 Çember Çizme Algoritmaları, Yumuşatma Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
4 OpenGL Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
5 Çokgenler ve gösterimleri, çokgenlerin doldurulması, çokgenler ve OpenGL Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
6 Kullanıcı girdisi ve etkileşim, menu oluşturma Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
7 2D dönüşümler, taşıma, döndürme, ölçekleme Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sözlü Sınav
9 3D dönüşümler, taşıma, döndürme, ölçekleme Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
10 Paralel izdüşüm Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
11 Perspektif izdüşüm Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
12 Kamera açısı, perspektif ve görüntü Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
13 Arkayüz algılama, derinlik hafızalama Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
14 Hat tarama, derinlik vurgusu Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
15 OpenGL ile uygulamalar Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS