CEN485 Computer and Information Ethics

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN485
Ad Computer and Information Ethics
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Mesleki etik konularında farkındalık yaratmak ve gerçek hayatta kullanımı için motive etmek

Dersin İçeriği

Bilişimin tarihçesi, mesleki ve etik sorumluluklar, güvenlik açısından kritik sistemlerin risk ve yükümlülükleri, internetin sosyal sonuçları, bilgisayar suçları, bilişimde ekonomik sorunlar

Dersin Ön Koşulu

Information and Computer Ethics by Jocelyn O. Padallan

Kaynaklar

The Handbook of Information and Computer Ethics by Kenneth E. Himma, Herman T. Tavani

Notlar

Information and Computer Ethics by Jocelyn O. Padallan


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayar bilimi ile ilgili etik sorunları tanımlamak
ÖÇ02 Bilgisayar bilimlerinin ve ilgili alanların çağdaş toplumdaki önemini kavramak
ÖÇ03 Bilgisayar bilimlerinin sosyal, yasal ve etik etkileriyle ilgili bir konu hakkında makale araştırabilmek ve yazabilmek
ÖÇ04 Bilgisayar bilimi ile ilgili etik ilkelerin önemini kavramak


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilişimin Tarihçesi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Sosyal bağlamda bilişim İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Mesleki ve etik sorumluluklar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Ürün güvenliği ve güvenilirliği İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Mahremiyet İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Bilgisayar suçları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 İnternet İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Reviewing lecture notes Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İnternetin sosyal sonuçları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Bilişimde ekonomik sorunlar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Vaka çalışması Vaka araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Etik standartların incelenmesi Varolan standartlardan örnekler toplanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Globalleşme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sanal gerçeklik ve bilgisayar oyunlarında etik İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 BT Projelerinde Başarısızlıklar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS