CEN439 Network Routing and Switching

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN439
Ad Network Routing and Switching
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ağ yönlendirme ve anahtarlama protokollerini detaylı olarak tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Concepts of network switching, Hardware architecture of routers and switches, Virtual local area networks, Inter-VLAN routing and switching, High availability in local area networks, STP protocol, Dynamic internal routing, RIP protocol, OSPF protocol, IPv4 address depletion, IPv6, VLSM, Network address translation, Introduction to BGP routing

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Network Management: Principles and Practice; by Mani Subramanian; Addison Wesley; 2000; ISBN 0-201-35742-9

Notlar

2. Russell Bradford, “The Art of Computer Networking”, Pearson Prentice Hall, 2007 3. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, 5th edition, Pearson, ISBN: 978-0132126953


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yerel alan ağlarının tasarım zorluklarını ve yapısını tanımlayabilme yeteneği
ÖÇ02 Sanal yerel alan ağlarını uygulama ve VLAN ara bağlantı yöntemlerini karşılaştırma yeteneği
ÖÇ03 STP protokolü ile LAN yedekliliğini analiz etme yeteneği
ÖÇ04 Dinamik yönlendirme protokollerini uygulama, test etme ve karşılaştırma yeteneği
ÖÇ05 Dahili ve harici yönlendirmeyi karşılaştırma yeteneği


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 LAN anahtarlamaya giriş Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
2 Ağlarda anahtarlama ve yedeklilik Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
3 STP protokolünün konseptleri Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
4 VLAN Konzeptleri Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
5 VLAN arası yönlendirme ve anahtarlama Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
6 IPv4 and subnetting Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
7 Variable Length Subnetting Mask Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümü okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Internet Protokolü Versiyon 6 (IPv6 ) Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
10 RIP yönlendirme protokolü Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
11 NAT ve CIDR Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
12 OSPF yönlendirme protokolü Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
13 İç ve dış yönlendirme Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
14 BGP yönlendirmesine giriş Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
15 Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (MPLS) Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümü okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümü okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS