FBE811 Bilim Retoriği

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE811
Ad Bilim Retoriği
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin bilim retoriğinin ne olduğunu hangi kavramları içerdiğini, bu kavramların ne anlama geldiğini, bilimsel bilginin oluşma sürecini, bilginin ikna edici şekilde nasıl yazılabileceğini, bilim insanlarına ve halka yönelik bilimsel yayınların resmediliş şekillerinin nasıl olması gerektiğini, çocuk ve gençlere yönelik bilimsel metin yazımının nasıl olması gerektiğini son olarak bilimde argümantasyon sürecini anlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin bilim retoriğinin ne olduğu hangi kavramları içerdiği, bu kavramların ne anlama geldiği, bilimsel bilginin oluşma süreci, bilginin ikna edici şekilde nasıl yazılabileceği, bilim insanlarına ve halka yönelik bilimsel yayınların resmediliş şekillerinin nasıl olması gerektiği, çocuk ve gençlere yönelik bilimsel metin yazımının nasıl olması gerektiği son olarak bilimde argümantasyon süreci

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Demir, Ö. (2000). Bilim felsefesi (Vol. 2). Vadi Yayınları.

Notlar

Baba, C. (2020). Retorik ve mantık ilişkisi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Retoriğin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlar
ÖÇ02 Motivasyon, ikna etme, yaratıcılık, diksiyon, Retorik vb. kavramların nasıl kullanılması gerektiğini kavrar.
ÖÇ03 Toplulukları ikna edici yöntemleri kullanmayı öğrenir.
ÖÇ04 Bilim için retorik kavramının önemini fark eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 3
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Retorik Nedir? ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Retoriğin unsurları ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Diyalektiğin ne olduğunun tartışılması ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Retorik ve Diyalektik Arasındaki Farklılıklar ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Retoriğin İlk Çağ Felsefesindeki Yeri ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Retoriğin İlk Çağ Felsefesindeki Yeri-II ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Aristoteles, Aristoteles’in Retorik Anlayışı ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Aristoteles’in Retorik Eseri POETİKA ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 ara sınavların yapılması sınava hazırlık çalışmaları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
10 Poetika ’nın Niteliği ve Tanımı ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Atatürk ve Nutuk okuma tartışma ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Konuşma ve Sunum Teknikleri ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 İyi Bir Konuşmacı Olabilmek İçin Uyulması Gereken Kurallar ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Uygulamalı Sunum Çalışmaları ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Uygulamalı Sunum Çalışmaları-ıı ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 sınava ön hazırlık çalışmalarının yapılması sınava ön hazırlık çalışmalarının yapılması Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 final sınavlarının yapılması sınava hazırlık çalışmalarının planlanması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS